Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Kai
Kaarna
18.01.2013

Valik teemasid uueks rahvakogu vooruks

Pakun välja oma nägemuse, mille üle rahvakogu järgmises voorus võiks arutada.

LAPSED
sh
*lapsevanemate toetamise võimalused (rahaline, personaalne, toetusvõrgu loomine)
*haridusasutused (koolide asukohad, eestikeelsele õppele ülemineku toetamise võimalused; koolide toetamise võimalused jne)
*huvihariduse reguleerimine (rohkem tasuta üldkasulikke huviringe nt sport, muusika, kunst, näitering jmt)
*hariduse jätkamine, kui see on katkenud. Veelgi täiendada selle võimalusi.

TERVISHOID
*haiglatevõrk
*patsient
*meditsiinipersonal (koolitamine, tasustamine, äravool ja selle peatamise võimalused, tagasi kutsumise algatamine)
*haiguste ennetamiseks tehtav töö
*vabatahtlik töö taastusravis, hingeabis, abipersonali osas jmt
*tervisesport

TÖÖTAJAD JA PENSIONÄRID
*erinevate erialade minimaalsed (ja maksimaalsed) palgad.
*Olemasoleva miinimumpalga süsteemi muutmise vajadused ja võimalused.
*Missuguseid töötajaid on puudu ja missuguseid üle?
*Kuidas tagada ka vähese haridusega isikutele mingisugune töö ning kujundada tööharjumused?
Kuidas pensionäre kaasata tööellu (erinevad tööajad, nõustamised, töötamise korral pensioniea edasi lükkamise võimalikkus)?

REGIONAALPOLIITIKA
*Mida peab tegema, et kõikjal Eestis oleks hea elada?
*Kes peab vastutama?
*Miks ei võiks Tallinnas renoveerida lasteaedu ja koole, et neid rentida lähivaldadele st Harjumaale (lapsevanemad tulevad ju tihti ise Tallinna tööle)? Ma ei arva, et kõik praegu mujal koolis käivad mittetallinlastest lapsed peab ümber viima, vaid hoopis rohkemate kohtade loomist.

Nt TÕHGümn. maja seisab praegu minu meelest kasutamata, ent võiks olla kui mitte gümnaasium, siis vähemalt põhikool või vähemalt huvikool. Ja kui see on huviringide maja, siis võiks olla ju ka vanematele inimestele ja siis saaks ühe lasteaia Õismäele juurde, sest vabaneksid endise lasteaia ruumid. Või mis?

TRANSPORT ja TEED
*jalakäija
*suusataja
*rattur
*laps liikluses
*bussitransport üle Eesti, mitte vaid suurlinnade vahele (suvel peab metsa marjule saama ka ilma autota ;))
*rongid
*praamiliiklus
*laevaliiklus

*autod (ei peaks olema esimene liiklusvahend, kuid maalt linna tööle saamiseks on kujunenud, kuna ühistransport on vilets)

Linna ja tagasi liikuvate busside graafikud korda teha ja tihendada, lisada sõidukeid (vajadusel väiksemaid).
Kuidas (soovitavalt mingi ühine telefoninumber või e-post vmt) teavitada, et sel ja sel päeval tuleb rohkesti reisijaid? Et siis saaks vedaja lisabussi käiku panna (kui eraldi tellida ei soovi või on nt 5-10 inimest).

Kindlasti on teemasid veelgi ja neid võib ka erinevalt nimetada, kuid siinsed on minu ettepanekud.
Ka alampunkte võib välja tuua veel küllaga, kuid piirdun praegu sellistega.

Tegelikkuses peaks paljusid teemasid käsitlema koos ja vaatama asju suures plaanis.

Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile