Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Marianne
Tiits
19.01.2013

Pöördumine Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi poole

EV Põhiseadus § 13
Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.
Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest
Palume Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil või üldkogul tutvuda kriminaalasja nr. 02667001067 kohtueelse eeluurimise materjalidega, kus on meie põhiseaduslikke õigusi rikutud.
Ringkonnakohtu kohtunik lõpetab uurimise väitega, et kohtueelne menetleja on kohtupidamises vajalike tõendite kogumise võimalused ärakasutanud.
Meie väidame, et vaatamata meie paljudele kirjalikele kaebustele, erinevate prokuröride ettekirjutustele uurimisele, teha ära tegemata/seni tegemata/ uurimistoimingud on need seni tegemata.
Miks Riigiprokuratuur ei ole täitnud kohustust, kaebuse läbivaatamisel analüüsida kõiki õiguslikke aspekte, ka neid millele isik pole osutanud ja alles siis koostama põhistatud määruse kaebuse rahuldamise või selle rahuldamata jätmise kohta.
On arusaamatu, miks ja kelle huvides otsustas kohtunik kriminaalasja kiiresti lõpetada kohtumäärusega, mis võttis meilt ära edasikaebamise võimaluse.
Seoses väga oluliste uute asjaolude ilmnemisega, pöördusime kahel korral (2008; 2009.a.) advokaadi vahendusel Prokuratuuri avaldusega kriminaalmenetluse algatamiseks (uuendamiseks)
Meile vastati, et kriminaalmenetluse alustamiseks ja jätkamiseks puudub seaduslik alus.
Arveme, et see on valdkond, kus Riigikohtu esimees ja Riigikohus saab anda oma panuse, et tulevikus ei peaks keegi teine kogema seda, mida oleme pidanud kogema meie aastate jooksul.
Kriminaalasja menetluse lühikirjeldus-vaata Google-Marianne ja Peeter Tiits

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile