Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Gavel Andri
Ivin
19.01.2013

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus eelnõu

1) Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 48: Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse.
Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu näeb ette Põhiseaduse vastast sunniviisilist kollektiviseerimist:
Viia Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu vastavusse Eesti Vabariigi Põhiseadusega.
2) Korteriomandi sundmüügi korral korteriühistu sissenõutavaks muutunud majandamiskulude nõuded korteriomaniku vastu katta täies ulatuses jaotamisele kuuluva tulemi summast. (Mitte piirata 5 protsendiga.)
3) Kui kinnistu on koormatud hüpoteegiga ning hüpoteegipidaja ei ole enda nõuet täitmisele esitanud, siis ei õnnestu kohtutäituril korterit müüki panna, mille turuväärtus on hüpoteegist väiksem – korterile seatud hüpoteek jääb kehtima ning keegi ei osta turuväärtusest kõrgema hinnaga korterit.
Selleks, et oleks võimalik hüpoteegiga koormatud võlgnikest korteriomanikelt võlga kohtu kaudu sisse nõuda, tuleb vähendada hüpoteegi ulatust.
4) Lisada võõrandamisnõude esitamise alusena selline alus, mis võimaldaks otsustada sellise korteriomaniku korteri võõrandamise, kes on täiesti maksujõuline isik, kuid kes lihtsalt tahtmatusest/ülbusest jääb teatud summade tasumisega võlgu ning seetõttu ei ole võimalik taastada reservfondi ja kelle vastu tuleb pidevalt esitada rahalisi nõudeid, st. määrata kordade arv, mitu korda ühe ja sama korteriomanikuga kohut käiakse.
5) Sätestada korteriühistu õigus võlgnikult, kelle võla sissenõudmiseks on korteriühistu pöördunud inkassofirma poole, sisse nõuda inkassoteenuse tasu.
6) Sätestada korteriomandi moodustamise õigus vaid elamumaal.
Detailplaneeringute protsess Eestis on kaotanud sisu ja mõtte. Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaale ärihoone ehitamine, väljastatakse ehitusluba ärihoone ehitamiseks, ehitatakse kortermaja, korteriomandid kantakse kinnistusraamatusse, korteriomandid müüakse, inimesed kolivad sisse ja hakkavad elama.
Mitteeluruume ei või alaliseks elamiseks kasutada.
7) Sätestada seadusega loomade pidamise kord kortermajas – keelata põllumajandusloomade ja lindude pidamine kortermajas.
8) Korteriühistu nime valib korteriühistu asutamiskoosolek.
Eelnõu § 19. Korteriühistu nimi
(1) Korteriühistu nimi koosneb korteriomandite esemeks oleva kinnisasja aadressist ja täiendist “korteriühistu”.
Eelnõu § 19 pole võimalik realiseerida, kuna paljudes linnades ja asulates on ühesugused tänavanimed.
9) Kui Terviseametil puudub õigus kontrollida füüsiliste isikute eluruume kortermajas (sanitaar-hügieenilise olukorra kontroll), siis anda Rahvatervise seadusega selline õigus.
10) Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu ei anna vastust, mismoodi hakkab toimuma eluea lõpule jõudnud elamute lammutamine, kui korteriomanikke on kümneid või sadu? Kuidas saada igalt korteriomanikult allkiri, et on elamu lammutamisega nõus?

link: eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e723d06d-f608-4032-b9b3-a133bafdc768#lF2VWQJn

Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile