Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toivo
Kalmo
07.01.2013

Otsedemokraatiat on vaja suurendada

Avalik seadusloome.
-enne seaduse (või seadusemuudatuse) eelnõu kokkukirjutamist arutatakse riigikogu komisjonides eelnõu teesid läbi.Siis teesid avalikustatakse,et kodanikud saaksid teha ettepanekuid teeside täiendamiseks või muutmiseks.

-kõigil saadikutel peavad olema võrdsed õigused ja võimalused.Üksikud saadikud peavad saama osaleda parlamendidebattidel,töötada komisjonides,esitada eelnõusid ja parandusettepanekuid samamoodi kui fraktsiooni kuuluvad saadikud.

Rahvahääletus ja –algatus.

Arvan,et hästitoimivas esindusdemokraatias segaks pidev referendumite tegemine ühiskonnaelu otstarbekat korraldamist.Kui aga esindusdemokraatia on umbe jooksnud,siis on hädaventiili tarvis.Praegune poliitkartell saab põhimõtteliselt rahva tahet eriates loetud aastate jooksul kogu riigi maha müüa või selle mistahes moodustisega liita.Riigikogul on praegu võimalik muuta põhiseadust ka ilma rahvalt nõua küsimata.

-nendeks puhkudeks kui poliitkartell hakkab toimetama riigiga kui oma isikliku äriühinguga,tuleb luua mehhanism,kuidas taoline tegevus lõpetada.Rahval peab olema osade saadikute või terve riigikogu tagasikutsumise võimalus ja oluliste seaduste algatamise õigus.

-osade saadikute umbusaldamiseks pakun kordusvalimisi üksikutes ringkondades.Kordusvalimise algatamiseks sobib ringkonnasisene küsitluskampaania.Kui küsitlusest selgub,et valitseva koalitsiooni saadikuid toetab vähem kui üks kolmandik küsitletutest,siis kuulutatakse selles ringkonnas välja kordusvalimised.Küsitlus on nimeline ja seda saab teha interneti ja tähitud kirjade abil.

-põhiseaduse või otseselt põhiseadusele toetuvate seaduste muutmiseks või täiendamiseks tuleb alati teha referendum.Juhul kui parlament sellest loobub,peab rahvas saama ise referendumi algatada.

-Vabariigi Presidendi valib kogu rahvas rahva enda poolt ülesseatud kandidaatide hulgast.Üldrahvalik valimine ei muuda presidendi volitusi,kuid rahva valitud president pole riigikogu pantvang,vaid saab riigikogu võimalikule ebaseaduslikule tegevusele vastu astuda.Kui riigikogu on läinud oma otsustes vastuollu põhiseadusega ja jätab pärast korduvaid meeldetuletusi riigikohtu otsuse(d) täitmata,siis tuleb anda Presidendile õigus riigikogu laiali saata ja välja kuulutada uued valimised.

Aa0183157 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Liivad%c3%bc%c3%bcnid Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Poolas_2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Heli_koit Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing
Missing Missing Imgp0026
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile