Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teha muudatused Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses eksamikünnise kohta

Teen ettepaneku muuta kehtivat Gümnaasiumi riiklikku õppekava ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse neid punkte, kus on juttu riigieksami 50%-lisest künnisest. Minu ettepanek on, et eksamikünnis peab jääma 20% juurde, nagu see on veel ka täna. Lisaks sellele tuleb anda võimalus järeleksami sooritamiseks koolis eksami toimumisega samal aastal.

Miks see on vajalik? Täna ei ole meie gümnaasiumid n.ö puhtad akadeemilised gümnaasiumid, mille lõpetajatest 99% läheb ülikooli õppima. Paljud kutsekoolid eeldavad, et õppima asunud noorel inimesel on keskharidus. Kust ta peaks selle saama, kui me riigieksamitega selle võimaluse ära võtame? Kas siis mitte teha nii, et riigieksamid vabatahtlikuks ja kui neid eksameid ei tee, siis ülikooli loomulikult ka ei saa.

Missing Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Aivar Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010
Missing Vello Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile