Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Jaan
Ruus
20.01.2013

Omademokraatia eliididemokraatia asemele

Omademokraatia on suupärasem vaste arutlusdemokraatiale (deliberative democracy, edaspidi DD).

DD on suund demokraatia teoorias ja praktikas, selle sünniaajaks loetakse 1980ndate lõppu ja sünnikohaks Stanfordi Ülikooli. Sealtpeale on DD hoogsalt arenenud ja kogunud populaarsust, nii et tavaks on saanud kõnelda DD-st kui pöördest demokraatias. DD aitab leevendada esindusdemokraatia hädasid: suurendab konsensust, toob päevavalgele rahva uinuvaid võimeid, aitab leida uusi ideid ja tekitada uusi liidreid, kujundab poliitilist kultuuri jm. Mis peaasi: süstemaatiliselt rakendatuna võib DD muuta eesti asja taas kogu rahva asjaks. Oleks hiilgav, et see pööre toimuks enne, kui meie inimesed, eriti noored ja eriti naised, Eestimaa tolmu oma jalgelt pühivad.

Eestis võiks DD kujutada endast kodanikuhuvisid kaitsvat alaliselt tegutsevat professionaalset lobiorganisatsiooni, kes selliste küsimustega, nagu näiteks siin Rahvakogus, tegeleks pidevalt ja survestaks ka pidevalt Riigikogu. Viimase vaimsed võimed on üldiselt teada, pealegi jääb Riigikogu tegevus paljus hämaraks („põhitegevus toimub meil komisjonides“, on kuulutanud selle esimees pr. Ergma), komisjonide istungid on kinnised ja protokolle pole/ei tehta/ei väljastata. Omademokraatial lasuks Riigikogu taga ajava jahikoera funktsioon. Omademokraatiat kui pidevalt tegutsevat institutsiooni või institutsioone peaksid rahastama vastavad fondid.

Me vajame organiseeritud avalikku ruumi, kus teha kokkuleppeid. Riigikogu ei ole see.

Palun vaadake ka minu abikaasa Viive-Riina Ruusi ettepanekuid arutlusdemokraatia kohta siinsamas Rahvakogus. Ta nägi vaeva DD kui süsteemi projekteerimisega, öeldes, et hartalased on raske kriitikatöö juba ära teinud. Kui DD põhimõtted on ka teile olulised, peaksime DD disainimisega edas minema. Oleks paganama kahju, kui Rahvakogu jääks auru ühekordseks väljalaskmiseks.
Jaan Ruus

link: rahvakogu.ee

Aa0183157 Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 Img_9504 2003.01.20.passipilt Vello Missing Missing Missing Passipilt_eero_rang Heli_koit Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mati2 Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Toetan arutlusdemokraatia põhimõtete juurutamist.

Seaduste ja strateegiadokumentide ettevalmistamise protsess tuleks muuta algusest peale täielikult läbipaistvaks ning kõik Eesti Vabariigi kodanikud peaksid saama võimaluse seaduse või strateegiadokumendi teksti enda koostamises osaleda. Olen teinud ka vastava ettepaneku.

Andrus Kallastu
21. jaanuar

Haritud eesti rahvale peaks andma E-demokraatia.

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried". Sir Winston Churchill Briti poliitik (1874 - 1965)
Selles kuulsas tsitaadis esineb "except" sidesõnana. Ettepaneku kohaselt tõstaksime siis esindusdemokraatia, mille puudusi ju Churchill möönab, sinna tsitaadi tagumisse osasse "all the others".
Esindusdemokraatia puudused Eestimaal
1. Sajanditevanune esindusdemokraatia on teatavasti kulukas, kohmakas ja sünnitab meie korporatiivses ühiskonnas parteisõdureid, kes rahvale valetamist oma parteiliseks kohuseks loevad.
2.Isegi Nõuka-ajal kaasati "parteitud" tolleaegsesse valimisfarssi, aga vabas Eestis peab õiguskantsler võitlema valimisliitude moodustamise võimaluse eest KOV-valimistel.
3. Superfilm LINCOLN näitab õpetlikult, kuivõrd manipuleeritav oli esindusdemokraatia ja kuivõrd paratamatu oli isegi verise sõja jätkamine ainult selle nimel et läheks läbi USA Põhiseaduse 13. Parandus.

Juhan Koni
31. jaanuar