Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
21.01.2013

Erakondadest

Ettepaneku autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
Erakond peaks olema ühesuguste vaadetega täisealiste kodanike vabatahtlik ühendus oma vaadete ja realiseerimiseks ühiskonna ja riigi pikaajalise ja jooksva poliitilise arengu küsimustes Erakonnal on põhikiri, programm ja liikmete täpne arvestus.
Erakond määrab kindlaks liikmeks võtmise korra, tingimused, käitumisreeglid, liikmest kustutamise ja väljaheitmise korra. Erakonnast lahkumine peab olema vaba. Huvi liikmeksoleku suhtes peab näitama liikmemaksu pidev tasumine. Liikmemaksu mittetasumisel on teatud aja jooksul ilma mõjuva põhjuseta kustutatakse isik erakonna liikmete nimekirjast. Liikmemaks võiks olla diferentseeritud olenevalt liikme aastatulust.
Kui erakondade rahastamine riigieelarvest osutub paratamatuks, peaksid kõik erakonnad saama toetust ühesuguse määrana aastakeskmise liikme kohta, olenemata esindatusest RK-s. Teatud ametikohtadele ( tööle) asumisel, näiteks kaitseväes, jõustruktuurides, haridus- ja teadusasutustes, peaks erakonna liige peatama oma liikmeksoleku erakonnas.
Erakonna asutajaliikmete arv ei tohi olla väike, igal juhul mitte alla 500, sest luuakse ju erakond pikaajaliseks poliitiliseks tegevuseks.
Ühekordsete või teatud lühemaajaliste ürituste (kampaaniate) jaoks on mitmesuguseid muid vorme. Kui need on vajalikud ühiskonna ja riigi huvides, tuleb leida võimalusi ka nende rahastamiseks. Kuid mitte kõik ei pea tulema riigieelarvest.
Erakond peaks pidevalt selgitama elanikkonnale oma seisukohti nii jooksvate poliitiliste probleemide kui ka nende mõju suhtes ühiskonna ja riigi arengule. Erakonnale ei ole häbiks, kui moodustatakse spetsialistide grupp probleemi(de) läbitöötamiseks, kutsudes kaasa ka erakonnaväliseid spetsialiste (teadlasi).
Erakonna valimisprogrammid peaksid konkreetselt näitama, mida erakond taotleb erinevalt teistest erakondadest, kui palju vahendeid selleks on vaja ja millistest allikatest need saadakse. Iga erakond peaks kogu oma tegevusega kasvatama teadlikku valijat, kes orienteerub ühiskonna ja riigi perspektiivsetes arengusuundades ja neist tulenevates ülesannetes eeloleval RK tegevusperioodil, mitte aga ilusate hüüdlausetega püüdma kõhklevate kodanike hääli. Ka valimisprogrammi koostamisel pole pääsu erakonnaväliste spetsialistide kaasamisel nõunikena.
Demokraatlikus ühiskonnas ei saa olla 100% -st valimisealiste kodanike osavõttu valimistest. Häälte kodust toomas käimine üldjuhul vajalik. Erand- kui kodanik on teatanud valimistest osavõtust soovi enne valimispäeva kirjalikult valimisjaoskonnale ja tal tõesti pole võimalik valimisjaoskonda tulla.

Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile