Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
21.01.2013

Valimisringkondadest

Ettepanekute autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
1.Kolmekordistada valimisringkondade arv, tagada valimisringkondades enamvähem ühesuurune valijate arv .See toob kaasa ringkondade suurema arvu (tihedama võrgu) Tallinna ja teiste linnade piires ja ümbruses, mis aga ei kujuta endast ohtu.
2. Loobuda tuleks nn asendusmandaadist.
Kui kandidaat langeb välja pärast kandidaatide registreerimise lõppemist või saadik enne volituste lõppemist, tuleb korraldada täiendavad valimised üldistel alustel.
Suurem valimisringkondade arv ja loobumine asenduskandidaadist sunnib erakondi kaaluma, millises ringkonnas (ringkondades) oma kandidaadid esitada ja keda oma liikmetest jätta reservi määramiseks ametikohtadele valitsuses.
Lahkumisel valitsusest ei pea talle olema tagatud koht Riigikogus.
Täiendavate valimiste kaudu saaks rahva anda hinnangu nii saadiku kui ka erakonna tegevusele. Muutuks võimalikuks üksikisiku kandideerimine väljaspool erakonda.
Kandidaadi tagasikutsumist valijate poolt ei pea võimalikuks.
3. Valituks peaks osutuma kõige rohkem hääli saanud kandidaat (kandidaadid) ilma erakondade kesknimekirjata.
4. RK volituste lõppemisel saadikule makstavat hüvitist tuleks vähendada vähemalt poole võrra. Järgmise koosseisu taasvalitud saadikule ei tuleks seda hüvitist üldse maksta.
5. RK saadiku tasu ülemmäära võiks määrata PS, mis jätaks RK-le võimaluse seda alandada. Saadiku tasu on eelarveline assigneering, majanduse langusperioodil ei ole ka saadikul moraalset ega õiguslikku alust tasu saamiseks endises ulatuses.
Põhjalikult tuleks läbi analüüsida kõigi saadikute kuluhüvitised, kindlaks määrata, hüvitatavad kulud ja saadiku kulude maksimaalne suurus.
6. PS ei kehtesta KOV valimistel proportsionaalset süsteemi. Vajadusega läbi vaadata KOV üksuste funktsioonid (ülesanded) ja rahastamine, võiks anda KOV üksuse volikogule õiguse kindlaks määrata valimisringkondadearv.
7. Seadusandjaks saab olla ainult RK. Ühiskondlik moodustis võib olla seaduseelnõude avalikku arutelu, menetlemise korra ja tagasilükkamise põhjendatuseljälgimiseks. Analoogiliselt tuleks lahendada elanike õigusi ja kohustusi sätestavate valitsuse määruste avalik arutelu. Iga olulise seadus- ja määruseelnõu puhul moodustada spetsialistide (kaasa arvatud teadlased) ekspertgrupp.
8.RK saadik ei tohiks olla KOV üksuse volikogu liige. Tal on õigus volikogu koosolekust osa nagu igal selle paikkonna elanikul. RK saadik ei tohiks kuuluda riigi- ega eraettevõtte nõukogudesse.
9. Tuleks üle minna presidendi otsevalimisele. Presidendil peaks olema RK laialisaatmise õigus PS-s sätestatud piirangutega ja korras.
10. Kokkuvõttes pean parimaks ühemandaadilisi valimisringkondi (majoritaarsüsteem), mis tagab valijate kontrolli saadiku (ja tema erakonna) tegevuse üle riigikogus.
Kindlasti peaks rohkem kasutama nii rahvaküsitlust kui ka rahvahääletust.

Missing
Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Ettepanekus on palju erinevaid ideid.

Toetan enamikku neist.Täpsustuseks lisan,et mandaatide arv võiks ringkondades tõesti võrdsem olla.101 ringkonnda tähendaks aga majoritaarset süsteemi,mis viiks üsna ruttu kaheparteilise riigikoguni s.o täieliku stagnatsioonini. Kordusvalimine ühes ringkonnas (punkt 2) võimaldab vajadusel ka saadikuid tagasi kutsuda.

Toivo Kalmo
21. jaanuar

Riigi tasandil valimised ei pea ajama reginaalpoliitikat

Ei tohi ka, see killustab riigi. Regionaalpoliitika jaoks on kohalikud omavalitsused.

Tarmo Kaldma
22. jaanuar