Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
21.01.2013

Ettepanek esitamine seaduse muutmiseks.

Ettepaneku autor Martin Kadak, saabus e-posti teel:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on täna sõnastatud:
"§ 541. Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid
(1) Palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:
...
3) seoses umbusalduse avaldamisega."
Seadusest jätta välja 3) sõnastus.

Seadusesse lisada muudatusena peatükk avalikustamise kohta, milles sõnastada:
Kohaliku omavalitsuse veebilehel tuleb teha kätte saadavaks kõik volikogu tööd kajastavad dokumendid. Dokumendid peavad veebilehel olema registreeritud ja kätte saadavad kolmandal päeval... Volikogu dokumentide avalikustamise eest vastutab kantselei juhataja.

Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile