Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Kuritöö aegumine

Viimasel ajal on eri põhjustel üles kerkinud kuritööde aegumiste probleem.
Kui teatud dokumendid on salastatud või ametialaseks kasutamiseks, nii et nendele juurdepääs on raskendatud isikutel, kes võiksid kuritööst teada anda, tuleks kuritöö aegumise tähtaega hakata arvestame salajaste või ametisaladusega kaetud dokumentide avalikustamise või avalikuks tulemise hetkest.
Kui kuritöö või õigusrikkumise on korda saatnud isik, kellel on nn puutumatus, tuleks aegumistähtaega hakata arvestama puutumatuse äralangemise hetkest.
Palju on ka juhtumeid, kus juba kohtu alla antud isik pääseb süüdistusest, kui aegumistähtaeg kukub enne süüdi- või õigeksmõistva otsuse tegemist. Sellest ka igasugused nipid tähtaegade venitamiseks: kohtualune haigestub, advokaat haigestub või on hõivatud teise kohtuasjaga või on välislähetuses, tunnistajad ei ilmu kohtusse ja vaja on rakendada sundtoomist. Minu arvates peaks juba kohtusse jõudnud süüdistuse puhul aegumisprotsess peatuma.

Aa0183157 Missing Missing Missing Aivar Missing Missing Missing Missing Olev_06.11.08-1 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Missing Aa0112662 Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

P.Planken

See peaks puudutama ka praegust VEB-fondi keissi,kui ükski asjapulk enam midagi ei mäleta.Mida kõrgemal pulgal istub,seda kehvem mäluke tal on!Mõni istub juba Brüsselis ja ei mäleta ka 10milj.dollari kadumist!Need kuriteod ei tohiks kunagi aeguda,sest see on kuritegu oma rahva vastu!

Piret Planken
22. jaanuar

Puutumatuse saanud isikute ringi tuleb hakata

koomale tõmbama. Mul ei ole päriselt selge, mis põhjusel antakse puutumatus, kuid kui isik on asendatav, siis minu arust ei ole vaja puutumatust.
Ma arvan, et riigile või rahvale tekkida võiva ohu tõrjumisel on teatud isikuile antud puutumatus halbadena näivate otsuste tegemisel.
Asendamatuid isikuid üldjuhul ei ole. Raskemini asendatavad on isikud, kes omavad ainuisikulist otsustamise õigust ja on rahva poolt valitavad, või muul viisil on nende asendamine aeganõudev ja keeruline. Saadikud ja ministrid seda ei ole, ning nad peaksid koheselt olema vastutavad ilmsiks tulnud pahategude eest. Selleks tuleb nad ainult asendada, et ülejäänuile ei jääks muljet, et valituile on pahateod lubatud. Teen ettepaneku puutumatuse andmise ja kehtimise juhud üle vaadata ja rangelt reglementeerida.

Vello Paas
26. jaanuar