Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 Andrus
Kallastu
22.01.2013

Täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103

Täna kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 kohaselt on seaduste algatamise õigus:
1) Riigikogu liikmel;
2) Riigikogu fraktsioonil;
3) Riigikogu komisjonil;
4) Vabariigi Valitsusel;
5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.

Minu ettepanek on täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 järgnevalt:
(1) Vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel Eesti Vabariigi kodanikel, kuid mitte vähem kui ühel tuhandel hääleõiguslikul Eesti Vabariigi kodanikul on õigus teha Presidendile, Riigikogule või Vabariigi Valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.
(2) Algatus esitatakse Presidendile, Riigikogule või Vabariigi Valitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub Riigikogu pädevusse, esitab President või Vabariigi Valitsus selle ühe kuu jooksul Riigikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga.
(3) Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus Riigikogus või Vabariigi Valitsuses.

Võrdle: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, paragrahv 32 https://www.riigiteataja.ee/akt/128122012005

link: www.riigiteataja.ee/akt/128122012005

Aa0183157 Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Missing Missing 2003.01.20.passipilt Missing Heli_koit Mina Missing Missing Untitled Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mati2 Missing Missing Missing Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Rahvaalgatus peab olema,

aga algatamise tingimused tuleb selgeks vaielda,sest muidu võib minna poliitiliseks kemplemiseks.Oletame,et Savisaare pooldajad koguvad mõni tuhat allkirja ning esitavad eelnõu.Oravad teevad kontraettepaneku.Ega sotsidki kõrvalt passi.Sedamoodi jukerdamine halvaks riigikogu töö.Peab leidma viisi,et rahvaalgatusega lahendataks ainult ühiskonna olulisi muresid.Niisama pulli ei tohi teha.

Toivo Kalmo
22. jaanuar

Rahvas peab saama võimaluse seaduste algatamiseks

valimistevahelisel perioodil. Erakondade liikmed saavad oma algatusi teha läbi erakonnaliikmetest riigikogulaste ja valitsusliikmete. Leian, et see vähemalt 1% hääleõiguslikest EV kodanikest, kellele antakse võimalus oma huvide eest seista, peaks koosneva vaid erakondadesse mittekuuluvatest inimestest. Ettepanek, et "mitte vähem kui ühel tuhandel" anda võimalus, on vastuolus "vähemalt 1% hääleõiguslikest EV kodanikest" sättega. Alternatiivina võiks kehtestada konkreetse numbri, näiteks vähemalt 8000 allkirja.

Sven Simson
25. jaanuar

Puuduvad ka omavalitsused

KOKS ütleb sedagi, et
§ 65. Omavalitsusüksuste suhted riigiorganitega
(3) Valla või linna volikogul ja kohaliku omavalitsuse üksuste liidul on õigus esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid seaduste ning teiste õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks.

Nii et KOV volikogu saab ainult teha valitsusele ettepaneku, et valitsus algataks mingi seaduse (muutmise), kuid ei saa olla ise algataja, sest Põhiseadus ei näe seda ette.

Tuleb tunnistada, et mulle on see "valitsuse filter" vastuvõetamatu. Seda PS paragrahvi tuleks seega täiendada ka lõikega:

6) Valla või linna volikogul ja kohaliku omavalitsuse üksuste liidul

Jaanus Nurmoja
23. jaanuar