Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Hermes
Sarapuu
22.01.2013

Organisatsiooni esindaja eraisiku suhtes vääritu käitumine karistatavaks.

Reguleerimise laiem mõte on tervendada ühiskondlikku kultuuri pikemas plaanis, kitsam mõte on eraisiku kui ebavõrdses seisus poole kaitsmine mistahes organisatsiooni esindaja ülekohtuse käitumise eest. Siin ei ole mõeldud kahe eraisiku vahelisi asju ilma organisatsiooni abita ühele poolele. Peaks olema vastav seadusesäte, menetlejaks vastav volinik või institutsioon. Karistamise alla kuuluksid eraisiku vastu suunatud solvamine, narrimine, kiusamine, tagakiusamine, laimamine ja neile kaasaaitamine, terroriseerimine, aga ka pöördumisele vastamata jätmine, õigustatud ootuse päraselt reageerimata jätmine või hagejat narriv reageerimine, mahavaikimine ja muud vääritu tegevuse ilmingud mistahes organisatsiooni esindaja poolt. Karistamine olgu hõlbus, st. kannataja lihtsa avalduse ja vajadusel lisatud tõendusmaterjali põhjal. Karistada saaks olenevalt juhtumist ainult esindajat või ka organisatsiooni tervikuna. Sätte jõustumise tulemusena ma ei näeks ehk enam mõningaid väga halbu asju, mis juhtuvad asutuse ja eraisiku vahel, näeksin aga kaugemas tulevikus suuremat üksteisest hoolimist, paranenud avalikku käitumiskultuuri ja head eeskuju kasvavale põlvkonnale näiteks koolikaaslaste kiusamiste vähenemiseks.

Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Minu meelest nii juba ongi

Kas ma eksin?
Minu meelest saab kohtus karistada nii ettevõtet kui ka selle esindajat, kui on vääritult käitutud.

Vahest tasuks vaid selgemalt välja tuua iga ettevõtte puhul praegu esinevad vääritu käitumise juhud ning püüda seda siis parendada väljaspool kohtuidgi (minu meelest on kohtuveskid üpris aeglased).

Kai Kaarna
23. jaanuar