Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Jaanus_nurmoja_2012_ruut Jaanus
Nurmoja
22.01.2013

Varikoda - esindamata jäänute esinduskogu

Praegu kehtib riigikogu valimistel 5% valimiskünnis. See tähendab, et sellest allapoole jäänud jõududel sisuliselt puudub võimalus oma valijate tahet kuuldavaks teha. Nende jõudude hulgas võib olla nii uusi erakondi, kel pole veel õnnestunud "söösta komeedina poliitikataevasse", populaarsuse kaotanud või seda mitte kunagi võitnud erakondi ning muidugi ukse taha jäänud üksikkandidaate.

Kuidas neid kuuldavaks teha? Kuidas anda neile võimalus seadusloomes kaasa rääkida? Selleks on vähemalt üks võimalus.

Arvan, et igati tasuks kaaluda "variparlamendi" loomist nendest jõududest, kes jäävad nö täielikku opositsiooni ehk parlamendi ukse taha. Selle nimi võiks olla VARIKODA.

Varikojal oleks kaks peamist funktsiooni:
1) seisukohtade esitamine seaduseelnõude suhtes, mida riigikogu menetleb või on seadusega vastu võetud (võib-olla oleks mõeldav isegi osalemine menetlusprotsessis, nt parandusettepanekute esitamisega?)
2) seaduseelnõude esitamine riigikogule

Isegi, kui varikoja seisukohad ei mõjuta konkreetsete vastuvõetavate seaduste sisu, on tulemuseks informatsioon valijatele (mis oleks siis, kui parlamendi moodustaksid nemad?). Taolise võimukriitilise survegrupina oleks varikoda kindlasti "vitsahirm" parlamendis olijatele.

Koos võiks see organ käia näiteks kord kuus, iga kuu ühel (nt viimasel) nädalavahetusel. Tehnilisi üksikasju (sh näiteks osavõtjate majutamine) korraldaks Riigikogu Kantselei "Varikoja osakond". Varikodalaste tööd tasustataks, tasumäär oleks kaks või kolm tööpäeva . Tasu saaksid siiski vaid istungitel osalejad. Mujalt tulnutele kompenseeritaks ka transpordikulud ning nagu eelnevalt öeldud, korraldataks nende majutamine.

Liikjmeid oleks varikojal sama palju nagu riigikogulgi. Ka liikmeskond moodustuks samal põhimõttel - vastavalt valimistulemustele nende liikmete hulgast, kes kandideerisid riigikogust välja jäänud erakonna nimekirjas või olid mittevalitud üksikkandidaadid.

Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Teine koda

Mõtet võiks arendada selleni et Riigikogule moodustada Teine Koda. mida ei valita samade põhimõtete järgi nagu praegune valimissüsteem. Teine koda võiks olla valitav ainult isikuvalimiste läbi, nad ei osaleks igapäeva töödes vaid kogunevad mingi perioodi tagant otsustama nn Ülemkoja erilisemaid otsuseid. Teine Koda võimaldaks tasakaalustada erakondlikku riigijuhtimist.

Margus Tilgar
24. jaanuar

Vaja ametlikku staatust

"Eelmiste valimiste järel käis natukest aega koos grupp riigikogust väljajäänud kandidaate,aga see algatus vajus ruttu ära."

Sellepärast vajuski, et oli lihtsalt üks omaalgatuslik klubi, kellel puudus ametlik staatus.

Jaanus Nurmoja
25. jaanuar

Asjal on jumet,

kui leidub nii palju raha, et varikogu kulud katta. Selle raha peaks lahutama riigikogu palgafondist, mitte liitma. Idee on aga teostatav ainult siis, kui on 101 valimisringkonda. Siis pääseks varikokku ringkonnas kõige rohkem hääli saanud väljajäänud erakonna kandidaat või üksikkandidaat. Mingit muud varikogu moodustamise viisi ei oska ette kujutada.

Kullo Vende
22. jaanuar

Ega niisugust organisatsiooni ülevaltpoolt moodustada saa.

Asi sõltub ainult inimestest,kes taolist koda moodustada tahavad.Eelmiste valimiste järel käis natukest aega koos grupp riigikogust väljajäänud kandidaate,aga see algatus vajus ruttu ära.

Toivo Kalmo
22. jaanuar