Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
23.01.2013

Uue valimisseaduse põhimõtted.

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Senised erakonnad esitavad kandidaate sellesse fraktsiooni, kus töötavad valimise eel nende
saadikud. Saadikute puudumisel sinna fraktsiooni, mille erakondadega on neil
organisatsiooniline või nimeline seos (nt Rohelised rohelistesse). Iga erakond esitab 5
kandidaati. Üksikkandidaat peab olema erakonnatu juba 3 kuud enne valimisi ja ei pea
fraktsiooni määrama.
Valimistel järjestatakse kandidaadid saadud häälte järjekorras fraktsioonide kaupa.
Erakondadele antud hääled liidetakse ja antakse edasi Euroopasse ning oodatakse
valimiskomisjonilt tagasi samasuguseid arve teiste riikide kohta. Lõpliku hääletamistulemuse
väljakuulutamisel arvutab meie valimiskomisjon nende fraktsioonide teoreetilise suuruse,
kuhu meie erakonnad kandideerisid. Ei oodata Parlamendi kokku tulemist ja mõnikord
toimuvat saadikurühmade liikumist fraktsioonide vahel. Fraktsioonide protsentuaalne suurus
määrab meie saadikute arvu nendes.

Näide.
Meie erakonnad taotlevad kohti viide fraktsiooni A, B, C, D ja E. Vastavalt häälte arvule üle
Euroopa on fraktsiooonide suhtelised suurused 2,6; 1,9; 0,9; 0,45 ja 0,15 kui kokku oleks 6
saadikut. Kolm murdarvulist kohta jagatakse järjekorras: C (suhteline jääk 0,9/1 on suurim), B
(suhteline jääk 0,9/2=0,45) ja D (suhteline jääk 0,45/1). Kolmandast kohast jääb ilma A, sest
0,6/3<0,45. Meie saadikuid on neis fraktsioonides 2, 2, 1, 1 ja 0.
Kui kandideerib üksikkandidaat, kes saab 7,5% häältest Eestis, siis on tal 0,45 mandaati
(0,075*6). Kohtade jagamiseks fraktsioonide vahel jääb järgi 5,55 kohta. Kui oletada, et
fraktsiooni D kandidaate meil ei esitatud, siis valituks osutuvad enim hääli saanud
kandidaadid: A - 2, B - 2, C - 1 ja 1 üksikkandidaat, kes on fraktsiooni valikul vaba.
Pole loota, et Euroopa suured riigid selle seadusega ühineksid. Neil on saadikute suure arvu
tõttu võimalik Europarlamenti oma valijate järgi kujundada. Meil sellist võimalust pole, peame
oma kuut saadikukohta kõige efektiivsemalt kasutama.

Missing Missing Vello Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile