Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Tiiu
Laansoo
23.01.2013

Arutelu Eesti energeetika tuleviku ja eesmärkide üle

Teen ettepaneku algatada laiapõhjaline arutelu teemal:milline on Eesti energiamajanduse ettevõtete missioon.Tuleks läbi arutada ja formuleerida seisukoht,milleks me kasutame oma põhimõtteliselt Eesti rahvale kuuluvat maavara kogu tootmisahelas põlevkivist elektrienergia tootmise ja müügini.Kas selle ahela eesmärgiks on kasumi tootmine etttevõtetele ja selle helde jagamine riigieelarvesse või mõistliku hinnaga energia tootmine Eesti majanduse subjektidele ja Eesti elanikele.Arutellu tuleks kaasata kõik teemaga kaudseltki seotud tippspetsialistid(energeetikud,majandus- ja ühiskonnateadlased,poliitikud).Miks mitte algatada ka laiapõhjalisem arutelu.Alles sellise arutelu tulemusena võiks rääkida Eesti Põlevkivi,Eesti Energia,Eleringi ja teiste energeetikaettevõtete tulevikuplaanidest.Selle asemel,et kasutada riigiettevõtteid otsese rahapumbana riigieelarvesse,looks majanduslikult mõistliku hinnaga elekter Eesti ettevõtteile paremad tingimused tootmiseks ja ekspordiks, seega ka maksutulude laekumiseks riigieelarvesse.Inimestele kätte jäänud raha läheks aga tarbimisse,tuues seega samuti riigile maksutulu ja väldiks üldist valulikku hinnatõusu.Selle arutelu ühe osana tuleks hinnang anda ka Eesti Energia riskiprojektidele USA-s ja Jordaanias.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Ka tuul, mis meie peade kohal puhub...

on tegelikult meie maavara. Ja ma ei saa aru, kuidas me peame ettevõtjaile (tuulegeneraatorite omanikele) elektrit tarbides veel peale maksma, ja sundkorras?
Samas see ettevõtlus ei ole mittemingilgi juhul kahjumis. Kui see on siiski kahjumlik ettevõtlus, siis miks meie riigifirma Eesti Energia ka viljeleb seda kahumit tootvat tegevust, kasutades selleks rahva raha ja küsides veel taastuvenergia sildi all lisaraha rahvalt juurde?

Vello Paas
23. jaanuar

Toetan energeetikapoliitika arutelu

Isiklikult mina ei pea EE-d mingiks väga tubliks ettevõtteks ja selle juhid on selgelt üle makstud.

Eesti jätkusuutlikuks arenguks pole vaja Venemaa tuumajaamu, vaid põhjalikku taastuvallikate kasutuselevõttu ÜLE KOGU EESTI.

Prügi kasutuselevõtt nii energeetikas kui ka mujal on kindlasti oluline.
Nt Väätsa prügila on see, mida olen ise külastanud, ja ka lugenud, kuidas sealset prügi kasutatakse.

EESTI RIIK saaks elektriliinide aluse maa võsa kasutada lähiümbruse (tulevikus rajatavates) elektri- ja sooja koostootmisjaamades. Ega need ei pea olema hiiglaslikud ja vaid Põhja-Eestis.

Kogu see temaatika vajab pikemat arutelu ja seda ka kõigis piirkondades kohapeal.

Põlevkivi, tuumaenergia, maagaas ja tuul pole ainsad variandid. Tuletage meelde veel prügi, vesi, põhk, võsa, puud jne.

Lisaks tasub meelde tuletada, et valgusallikate puhul pole elekter alati oluline. On olemas küünlad, päikesepaneelid jmt.

Kai Kaarna
23. jaanuar