Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

1136384 Juhan
Kivirähk
23.01.2013

Käivitada Rahvuslik Arenguvõrgustik ja luua riigikogus arengukomisjon

2005. aasta 14. septembril kiitis riigikogu heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21". Selle rakendusosas on tehtud ettepanek käivitada Rahvuslik Arenguvõrgustik ning luua riigikogus arengukomisjon.
SE21 neljandas peatükis on kirjas: „Eesti jätkusuutlikkuse vaatepunktist on Eestile sobivaim ... püsiva nn rahvusliku arenguvõrgustiku (RA) loomine, mis toimiks ühiskonna strateegilise enesejuhtimise instrumendina. Tegu oleks erakondadevälise, poliitiliselt sõltumatu strateegilise arengu planeerimise ühendusega, mis oleks nii pikaajalisi kavasid välja töötav, eri valdkondade strateegiaid ühildav kui ka nende elluviimist jälgiv institutsioon. RA on üles ehitatud võrgustiku põhimõttel, kuhu kuuluvad nii riigiasutuste, erasektori, kodanikuühenduste, poliitiliste parteide kui avalik-õiguslike asutuste (ülikoolid, Teaduste Akadeemia) esindajad. RA rolliks oleks lähteülesannete kujundamine arengustrateegiatele, milliste (alternatiivsete versioonide) koostamine tellitakse avaliku konkursi korras nii avalik-õiguslikelt kui era-õiguslikelt analüüsikeskustelt. RA korraldab eri variantide arutelusid kolmanda sektori rühmitustega, nende avalikke läbikaalumisi ning kujundab arengukavad, mis lõppkokkuvõttes lähevad seadusandjale heakskiitmiseks. RA võrgustiku koordineeriv lüli võiks olla näiteks Arenguagentuur, mis töötaks sihtasutuse või avalik-õigusliku institutsioonina ning mille kaudu käiks ka RA finantseerimine. ... Ideaalis peaks RA olema Eesti arengu ajutrust. Selleks kujunemise kõige olulisemaks eelduseks on seal tegutsevate inimeste professionaalsus ja autoriteet.“
"Kuigi RA on kavandatud sõltumatu võrgustikuna, on tema tegevusel mõtet vaid siis, kui selle tulemused lõppkokkuvõttes kanaliseeruvad seadusandlusse ja võimuorganite tegevusse. Riigikogu sisuliseks haaramiseks strateegiakujundusse tuleks Riigikogus luua arengukomisjon, kes oleks RA riigipoolne põhipartner ja osaleja strateegia-kujunduses, kelle kaudu realiseeruks riigi tasemel strateegiline juhtimine."
RA raames peaks jätkuma ka rahvakogu.ee portaali tegevus.

link: www.riigikantselei.ee/failid/Saastev_Eesti_21.pdf

Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Marektamm-5 Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Missing Missing Missing Missing 2003.01.20.passipilt Vello Missing Missing Heli_koit 1136384 Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut
Mina_10dd
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Põhimõtteliselt ju hakkas toimima, või mis?

Minu meelest saab see arenguvõrgustik siinsest rahvakogust alguse ning nimetamine teise nimega polegi nii oluline. Kõigil neil erinevate asutuste esindajatel tuleb vaid sisse logida ja arvamust avaldada. Oluline on anda ka piisavalt aega.

RK arengukomisjon on ka mõistlik luua, kui juba pole.

Kai Kaarna
23. jaanuar

Ametlik staatus

"Kuigi RA on kavandatud sõltumatu võrgustikuna, on tema tegevusel mõtet vaid siis, kui selle tulemused lõppkokkuvõttes kanaliseeruvad seadusandlusse ja võimuorganite tegevusse."

Kas ei peaks siis sellel võrgustikul endal olema mingi "ametlik staatus", millega kaasneks nt õigus koostada näiteks seaduseelnõusid (muidugi vastavalt vorminõuetele) ning neid otse riigikogu menetlusse esitada? Arengukomisjon võib muidugi olla igati tore ja vajalik partner, aga kas sellest piisaks?

Jaanus Nurmoja
23. jaanuar

Pigem vastu kuna...

tänasel Riigikogu koosseisul puudub nii isiklik kui parteiline tegelik huvi seda RA sisuliselt arendada. Huvi on ainult algusetapis poliitilise enesereklaami jaoks. Järjekordse komisjoni kokkukutsumine Riigikogu kepi alla ei anna ka midagi - saame uue poliitikute tõmbetuultest sõltuva mittemidagi otsustava kogu. Austatet Juhan - milline oleks Teie ettepanek nende hoobade suhtes et RK liikmed neid väljatöötatuid ettepanekuid ja arengukavasid ka täitma hakkaksid. Lihtsalt mängida järjekordset tegemist mittetegimise pärast - pole nagu sügavat mõtet.Tänases kiiresti muutuvas meid ümbritsevas ühiskonnas oleks eelkõige vaja sellist kiiresti tegutsevat ALALIST KRIISIKOMISJONI KES TEGELEKSID SIIS ÜHE VÕI TEISE AIMATAVA VÕI JUBA TEKKINUD OLUKORRAGA. Pole täna Eestis tegutsemas ka neid teisi komisjone ega ümarlaudasid. Riigikogu juures asuv nõuandeorgan ehk a-poliitiline Vanemate Kogu võiks olla selle eestvedaja olla. Noh kui Rahvakogust ka midagi tõsist välja kujuneb siis ehk nemad ka.

Aivo Peterson
23. jaanuar

Ida-Virumaa...

... arengukava näitel kus seda aastast aastasse ahjualla loobitakse on see idee kahjuks nõrk. Et homme oleks mida elluviia ja arendaja tuleb eelkõige lähendada tänased ühiskonda vaevavad probleemid, muidu pole homme seda enam lihtsalt kellegile vaja...

Aivo Peterson
23. jaanuar