Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Priit
Toobal
07.01.2013

E-valimiste lõpetamine

Eestis korraldatavad e-valimised ei ole ausad, kontrollitavad ning on minu hinnangul vastuolus põhiseadusega. Minu ettepanek on mitte korraldada e-valimisi ja seda kõikidel valimistel.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aa0314305 Missing Missing Poolas_2012 Yyyyy Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Facebook Missing Jaak_haud Missing Missing Missing
Urmokybar_net Nologo Kottideta Missing 28051_477328542290065_2050125831_n Ott_profiil Missing Missing Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Missing Missing Missing 39107090296 2a80e3e0-9a19-4cc0-bf6f-14e3ab8a717a Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 68831_115390938524096_1664505_n Kaido Missing Missing P8060970 Missing Missing Missing Imgp0026 Dsc_2605 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Yves-mart_netti Missing Missing Missing Missing Showpic3.php Liivad%c3%bc%c3%bcnid Profile_jpeg Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Img_1396-tinz Aivar %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Photo Missing Olavicv Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2467012 Top20 Missing Anto-2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 3e607c4 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina Missing Missing 38210296521 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Img_0041 Missing Ogaaam8opwvcvkwujwuogeeofgl4nb0lb4-99pl2rwikqpmyd4tjjpik9atyylxstwkrk1gxprmwxuvzcqoxtqly08kam1t1ugq56lmm1_6b7gi0ffw8vcwuksd4 Missing Missing Snapshot_20130107_1 Missing Missing Ragnar_sass_foto Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Maikel_msn_49 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Lauri_m6ek Rr_mini Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Minuesinemine Missing Missing Missing Missing Missing Img_1828_-_copy Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

E valimised ei ole vabad valimised.

Tsitaat "peavad olema täidetud järgmised tingimused: ....
4. hääletajat ei tohi valimissedeli täitmisel mõjutada; 5 salajasus - keegi ei tohi teada saada kelle poolt valija hääletas samas aga peab häälte lugemine olema avalik et keegi ei saaks valimistulemusi võltsida; "
E valimiste puhul ei ole valimiskomisjon ega ka vaatlejad võimelised nende tingimuste täitmist kontrollima.

link: www.annaabi.com/Valimised-p%C3%B5him%C3%B5tted-ja-korraldus-ning-erinevad-valimiss%C3%BCsteemid-m9517.html

Mehis Laane
07. jaanuar

Raamat annab vastused

Soovitan lugeda raamatut "Tänane internet ei ole e-valimisteks valmis", seal vastused teie poolt esitatud küsimustele.

Priit Toobal
07. jaanuar

vastuoles põhiseadusesga

paragraf 6
§ 60. Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Alates E valimiste kasutuselevõtmisest ei garanteeri eesti riik enam valimiste salajasust, kuna ei kontrolli valiku tegemise ja fikseerimise momendil olukorda valia ümber.

Mehis Laane
07. jaanuar

Avalikkust pole veendud

Rudolf Osman, kas te teate, kus hoiti peale hääletamist teie häält; kellel oli ligipääs sellele ruumile, kus server asus; kellel oli ligipääs serverile üle võrgu; kellel oli ligipääs varukoopiatele ja logidele; mil moel süsteemi ülesehitusest ja turvameetmetest üldsusele teada anti? Kui ei, siis pole teil ilmselt võimalik vastuargumente esitada.

Argo Võ•igemast
07. jaanuar

väino miil

Salajasuse rõhutamist hääletamisel ekspluateeritakse üle. Pole mingit probleemi tubli inimese poolt avalikult hääletada. Avalik hääletamine võib ka üheks e-valimiste trumbiks saada.Mingi raamat pole siiani suutnu e-valimiste turvalisust kahtluse alla seada või mis manuaalist/propagandaüllitisest on jutt?

v ä i n o Miil
08. jaanuar

kahjuks ainult erakonnapropoganda

selleks et juhtida tähelepanu Savisaare idaraha skandaalilt, mis oli tegelik põhjus erakonna halvale tulemusele

Ivar Tallo
31. jaanuar

Elektroonilised vahendid lihtsustavad kaasamist.

Kui võtta valimiskastist paberkujul hääled ja peita need mõnda riiulisse on sama lihtne kui kustutada elektroonilisi hääli.
Ausus ei sõltu sellest, kas info on elektroonsel kujul või välja prinditud, vaid inimestest, kes neid hääli loevad.

See, et mõne erakonna valijad kasutavad e-valimisi vähem ei ole põhjus nende keelamiseks. Peamine peaks olema võimalikult paljude kodanike kaasamine.

Joonas Künstler
31. jaanuar

Paberil valimised pole ka kuigi veenvad

See, et paberil valimised pole kuigi veenvad, ei takista neid läbi viimast. Minule sarnase välimusega isik võib võltsida või varastada mu passi ning minu asemel hääletama minna - kas peaks siis valimised üldse ära jätma, kuna esineb selline risk?

Argo Võ•igemast, viimastel valimistel ma käisin huvi pärast hääletamas jaoskonnas, kuid see, et ma ei teadnud valimiskomisjoni liikmete nimesid, kelle sõrmede vahelt minu hääletussedel hiljem läbi käis või mis oli autojuhi nimi, kes hääletuskasti transportis, ei takistanud mind hääletamast. Teie küsimustele võiks tegelikult siin pikema vastuse anda Tarvi Martens, sest minu info piirdub sellega, mis VVK kodukal avaldatud, aga üldiselt võin vastata, et jah tean.

Rudolf Osman
08. jaanuar

@Tallo

Ärme nüüd Delfi kommentaaride tasemele lange oma vastuargumentides.

Rudolf Osman
31. jaanuar

Ettepanek argumenteerimata

Palun täpsustada, miks e-valimised 1) ei ole ausad, 2) ei ole kontrollitavad, 3) on vastuolus põhiseadusega. Muidu on võimatu mingit arutelu pidada, sest ma võin vastuargumendiks öelda, et e-valimised 1) on ausad, 2) on kontrollitavad ja 3) ei ole vastuolus põhiseadusega ja me oleme sama targad edasi.

Rudolf Osman
07. jaanuar

@argo

Kõikidele nendele küsimustele on võimalik saada vastust kas avalikust dokumentatsioonist, küsides otse või tulles vaatlema e-hääletamise toiminguid. See viimane võimalus on avatud igaühele.

Tarvi Martens
09. jaanuar

Vastused

Laane: E-valimiste puhul kehtib põhimõte, et valijal on võimalus uuesti hääletada, arvesse läheb viimasena antud hääl. Üksinda kabiinis valiku tegemine ei taga lõplikult valikuvabadust ja salajasust - häälte ostmine on jätkuvalt probleemiks ka pabersedelitega hääletamisel.
Toobal: Nimetatud raamatut pole võtta, nii et kena oleks, kui kuskilt saaks PDF-ina vms alla laadida ning viidata lehekülgedele, kus need vastused on. VVK kodukalt leiab ka palju infot ja vastuseid erinevatele küsimustele. Ikka sama targad edasi.

Rudolf Osman
07. jaanuar

Korduv- ja ümberhääletamise võimalus tagab salajasuse

...kui valija seda ise tahab. E-valija saab oma häält korduvalt muuta, arvesse läheb vaid viimane antud e-hääl. Enamgi veel - valijal on võimalus minna eelhääletamise ajal valimisjaoskonda, anda paberhääl ning sellisel puhul kõik tema e-hääled tühistatakse. Antud teemat on pikemalt vaaginud Riigikohus 2005 aastal, huvilised võiks tutvuda.

link: www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-13-05

Tarvi Martens
07. jaanuar

Lahendus oleks hoopis info kes keda valis

Veider, kui erinevad on arvamused.
Ma ise tegin risti vastupidise ettepaneku, et tõeline demokraatia oleks see, kui hääletamine ei olekski tulevikus salajane.
Ükskõik kas valimine toimub läbi arvuti või paberi-pliiatsi annaks rahva võimule uue kvaliteedi see, kui valijaskond ja saadik isikuliselt siduda.

link: www.rahvakogu.ee/ideas/33-haaletamine-avalikuks

v ä i n o k ä r t n e r
07. jaanuar