Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Viljar
Kirikal
23.01.2013

Poliitilise mälu veebikeskkond

Mis vajab parandamist?
Demokraatia põhimõtte üks olulisi tunnuseid on teavitamine. Teavitamine, mis tagab riigi kõrgeimale võimu kandjale (rahvale) õiguse saada õiget ja ausat teavet seadusandlikult, täidesaatvalt ja kohtulikult võimult. Ja seotult ka neid esindavatelt erakondadelt/poliitikutelt.
Kahjuks ei ole eelmainitud teave tihti õige ja aus. Levinud on demagoogia, pooltõed, valed, liialdamine, hirmutamine, seisukohtade muutused, vastandamine jne. Seda toidavad anonüümsus ja vastutamatus. Usun, et see tuleneb eelkõige valijate poliitilise mälu puudumisest. Ja see ehk omakorda poliitilise mälu hoidmiseks sobiliku keskkonna puudumisest.

Ettepanek:
On võimalik luua poliitilise mälu veebikeskkond. Keskkonda kogutaks poliitikute, erakondade, olulisemate riigiametite, riigi institutsioonide lubadused, sõnavõtud, seisukohad. Hinnanguid ei anta! Seisukohad kataloogitakse sobivalt valdkonnale. Keskkond võimaldab lihtsalt ja mugavalt paigutada endale huvitavas valdkonnas (nt. EL tulevik, välispoliitika, maksundus) poliitikute seisukohti ajateljele võrdluseks oluliste ühiskondlike arengutega.

Tulemus:
Eeldatav tulemus on poliitikute ja riigi institutsioonide poolt rahvale edastatud teabe kvaliteetsemaks muutumine. Valija mäletab! Oluline osa valijale edastatud teabest on mugavasti nähtav ja kontrollitav. Nüüd saab poliitikas keskenduda oluliste teemade sisule. Poliitiliste arutelude sisuliseks muutumisega jõuab meie poliitiline kultuur uude kvaliteeti.

Võimalused:
Võimalik on keskkond siduda teiste demokraatiat toetavate platformidega- kaasamine jms.
Edukal rakendamisel on võimalik süsteemi eksportida ka teistele riikidele ja seeläbi tõsta Eestit demokraatlike riikide seas.

Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Ülevaatlikkuse huvides

Viimaste valimiskampaaniate ajal on kasutatud nn valimiskompassi, kus iga huviline saab võrrelda oma arvamust parteide valimislubadustega ning masin arvutab välja tõenäolisel eelistuse.
Selle kõrval võiks tõesti võtta kasutusele ka parteikompassi või poliitkompassi, mis tugineb regulaarselt sisestatavatele andmetele selle kohta, kuidas erakond on riigi või kohalikul tasandil eelnõusid esitanud või eelnõude poolt või vastu hääletanud.

Olari Koppel
23. jaanuar