Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Joel_chevreuil Joel
Hirv
23.01.2013

Erakonna juhatuse valimistel olgu igal üldkogul osalejal vaid üks hääl.

See põhimõte on kooskõlas mittetulundusühingute seaduses oleva sättega, mille kohaselt: "Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl."

Mõned erakonnad on sellest põhimõttest trikitamisi mööda hiilinud, võimaldades ülesseatud kandidaatide nimekirjast märkida enam kandidaate kui üht, paigutades kõik kandidaadid ühele valimissedelile.

Näiteks IRL-is oli see varem 1:2-le ehk igal liikmel oli õigus teha 20-liikmelise juhatuse valimistel 10 märkimist. Eelmisel aastal seda korda erakonna liikmete nõudmisel muudeti, mistõttu nüüd on see ruutjuur (ümardatult väiksemaks täisarvuks) juhatuse liikmete arvust ehk ruutjuur kahekümnest, mis võrdub 4 märkimisega ühelt liikmelt.

Reformierakonnas on igal liikmel õigus teha juhatuse valimistel lausa juhatuse liikmete arvuga võrdne arv märkimisi ehk siis 15-liikmelise juhatuse valimistel on igaühel õigus märkida 15 nime.

Valimiskordi käsitlevate teooriate kohaselt on märkimiste arv otseselt seotud sellega, kuivõrd suurt osa organisatsioonist juhatus hakkab esindama. Mida suurem on igal liikmel õigus kandidaate märkida, seda väiksemat osa valitav juhatus esindab.

Näiteks Reformierakonna juhtumil, kus märkimiste arv on võrdne valitava organi mandaatide arvuga, võib piisava organiseerituse korral juhtuda, et isegi ca 15% organistasioonist valib omale sellise juhatuse nagu ise soovib.

See tähendab, et n-ö laiendatud "tagatuba", kes käsutab nii kontorit kui erakonnale riigieelarvest saadavat raha, valib juhatusse vaid "omad joped", need omakorda saavad eelispaigutuse Riigikogu jm valimistel. Nii taastoodab ja kinnistab tagatuba ebademokraatlike vahenditega vaid oma võimu.

Sama põhimõte peaks laienema kõigile mittetulundusühingutele või vähemalt neile, kes saavad (taotlevad) toetusi maksumaksja poolt toetatud fondidest või riigieelarvest või kellele on antud riigi poolt mingiks tegevuseks volitus (näiteks kutsekvalifikatsiooni omistamiseks).

Aa0183157 Missing Missing Marektamm-5 Missing Missing Missing Missing Mina_2 Vello Img_3471-must_kaja Missing Missing Joel_chevreuil Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Erakond96 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile