Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Mati
Kook
23.01.2013

Lõpetada missivalimised riigikokku.

Isikud on riigikogu valimistel ületähtsustatud. Mind näiteks ei huvita, kas rahvaesindaja on ilus, milline on ta sugu, kui vana, kas tal on lokid , habe, jne. Inimestel on väga raske jälgida kõikide kandidaatide omadusi ja ennustada tema plaane ja nende ausust. Reklaamiplakatitel olev lause „ma soovin, et maailmas oleks rahu“ on ilus ja poolehoidu vääriv, kuid pole usutav, et üks inimene selleks eriti kaasa saab aidata.
Kõigil Eesti parteidel on sama eesmärk: muuta Eesti rahvas õnnelikuks. Erinevus on selles, mida keegi peab õnneks ja strateegias, kuidas on seda kõige reaalsem saavutda. Jutt sellest, et üks hoolitseb rahva eest, teine aga toetab firmasid, meenutab olukorda, kus üks nõuab, et sööme seemnevila ära, saame kõhud täis, teine ütleb, et külvame selle parem maha, saame kauemaks kõhu täis, tõsi mitte kohe.
Mina ei ole kunagi valinud isikut, olen andnud hääle eelistatud partei selle piirkonna esinumbrile. Mulle tundub,et selline teguviis ei ole päris aus, kui peale valimisi näen, et esinumbrid on saanud ebausutavalt palju hääli. Samuti ei saa iga valitud isik teha oma riiki. On ainult üks Eesti riik ja käiku laheb ainult üks strateegia. Miks ei võiks siis rahvas ise valida selle strateegia, mis meid õnnelikuks teeb? On variant, et valitakse parteide vahel, kellel on oma idee. Teine variant: valida ideede vahel. Need variandid võivad kattuda, kuid ei pruugi. Ideede valimise puhul võib idee tulla kasvõi ühelt inimeselt. Selle idee võidu korral peab riigikogu hakkama seda realseerima. Sel juhul ei saa ilmselt ksutada valitud riigikogu, vaid see peab koosnema professionaalsetest poliitikutest, kes on palgatud seda tööd tegema. Parteide valimise puhul on võimalik, et valitakse kogemuse ja usalduse alusel. Ideede valimise puhul on sobiv veebikeskond, kus esitatud strateegiaid püütakse omavahel konkureerides lihvida täiuslikuks. Selle garantiiks on rahva pidev jälgimine. Rahvas saab ka esitada küsimusi ja teha ettepanekuid. See sobib ka parteide valimise korral. Parteid peavad oma seisukoha kujundama niiöelda tagatubades, et mitte koormata rahvast liigse müraga ja ideede vahelist väitlust oleks lihtne jälgida ja keskenduda sisule. Kõik ei saa jälgida ideede võitlust internetis. Nende jaoks avaldab tulemused meedia. Tehtud ettepanekute ja väidete loogilisuse põhjal kujuneb igal inimesel oma arvamus sellest, millist ideed ta peab enda jaoks kõige sobivamaks ja teeb sellest lähtudes valimisepäeval otsuse, kas valimiskasti juures või e-vaalimistel.
.Küsimused, mille puhul on oluline valitav isik: millal parandatakse meie külas tee, kas bussipeatus tuleb minu või naabri maja ette, lahendatakse kohalikel valimistel ja need on eeldatavalt isikuvalimised.

link: lembitkook.wordpress.com/2013/01/23/lopetada-missivalimised-riigikokku/

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Vello Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

minu ettepanekus oli eksitavaid vigu

Lugedes vastuargumenti mõistsin, et olin kasutanud vale sõna "idee", mida tuleks lugeda "plaan või strateegia". Pikemalt lahti on see mõte lahti kirjutatud blogis, kuna siin on teksti pikkus piiratud. link on teksti all.

Mati Kook
23. jaanuar

Mina toetan naisi, kuid mitte missiparameetrite järgi ;)

Ka minu meelest on RK valimistel põhilisteks valimisobjektideks erakonnad ja seejärel alles isikud. Nii vast peabki.

Tallinnas on aga ka KOV-i valimised samasugused st isik ei loe, sest erakonnad loevad liiga palju. Seda tuleks muuta nii, et esinumbrite hääled ei kandu üle sellistele, kes on saanud teatud arvust (nt 200) vähem hääli.

Kai Kaarna
23. jaanuar

Ettepanekus on ratsionaalset sisu,

kuid pakutud valimise viis ei rakenda seda.Olen nõus,et reklaami järgi valikuid teha ei tohi. Kampaanias ei tohi üldse reklaami olla.Seal peavadki ainult sisulised plaanid olema.Ühiskonda ei saa juhtida aga mõne üksiku idee alusel.Selleks peab olema terviklik programm.Valija valib selle programmi,milles on tema jaoks rohkem meeldivat ja vähem ebameeldivat.Parteidel on programmid olemas,aga üldjuhul nad programme ei järgi. Olematu sisedemokraatia tõttu, valides parteid,valid sisuliselt mõne isiku partei ladvikust.Sellepärast on kindlam valida mitte parteid,vaid mõnda selle kandidaati,kes (võibolla) teeb oma otsuseid valimistel väljakäidud programmi järgi.

Toivo Kalmo
23. jaanuar

Igasugune demokraatlik kontroll puudub

...sellise süsteemi korral. Partei käib välja oma idee, aga partei koosneb siiski inimestest. Kuna meie parteides sisedemokraatia on reaalselt olematu, siis hakkab edasist protsessi suunama suhteliselt väike grupp isikuid. Kes palkab riigikogu asemele need profesionaalsed poliitikud ja spetsialistid? Kohe kindlasti ei ole selline süsteem demokraatlik. Nagu on õeldud: "võim rikub inimest ja absoluutne võim rikub absoluutselt".
Muide, kunagi sai ühes USA linnas täiesti seaduslikult võimule kõige suurem kohalik maffiagrupeering. Loosungiks oli "Vali kord" või sellega sarnane "Likvideerime tänavakuridegevuse". Seda see linnavalitsus ka saavutas ja suhteliselt lühikese ajaga. Kõiki tänaval tegutsenud sulisid hoiatati ja kui see kohe ei mõjunud, siis nood lihtsalt kadusid. Loomulikult jäid katuserahad ja ärimeestel oli võimalus linnavalitsuselt oma ärile soodsaid otsuseid osta. Järgmistel valimistel valiti nad uuesti. Rahva enamik oli ju rahul. Selle lõpetamiseks oli vaja FBI sekkumist.

Vello Järverand
24. jaanuar