Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toivo
Laht
24.01.2013

Poliitikale mandaat ja/või pehme saadikute tagasikutsumine - RK vahevalimised 2 aastat peale korralisi pooltele+1, vähemhäältega saadikukohtadele.

Korraldada 2 aastat peale RK korraliste valimiste toimumist vahevalimised 50%+1 saadikukohale RK koosseisust, vähem hääli saanud saadikute mandaadi tugevdamiseks või nende asendamiseks. RK-s esindatud poliitilised ühendused esitavad vahevalimistele uued kandidaatide nimekirjad.
Vahevalimistel ei saa kanda kandidaatide nimekirja Riigikogu saadikut, kelle koht korralistel valimistel saadud isiklike häälte arvu alusel ei kuulu 50%+1 vähima häältearvuga saadikute hulka. Samuti ei saaks kandideerida valitsuse liikmed, poliitilistel ametikohtadel ametnikud (nõunikud nt.).
Eelised, mis ettepaneku esitaja arvates võrreldes kehtiva valimiskorraga:
1)Vahevalimistel on algselt nõrgema mandaadiga saadiku pehme tagasikutsumise variandi võimaldamisega. NB! Nõrk mandaat on ka valitseva koalitsiooni saadikul, kel isiklik häältearv oli mittepiisav ja sisse on saadud vaid nimekirjaga.
2) On rohkem poliitiliste jõudude poliitikate hindamisega, sest üldreeglina tõelised valijate esimesed eelistused, kõrge usalduskrediidiga isikud, jäävad Riigikokku (riigiametitesse). Poliitikate valiku tegemine esindajate sõlmitavate kompromisside kaudu ongi parlamentarismi eesmärk, kuid seda peab saama mõjutada valija ka siis kui protsess juba käib (vastu võetud 2 riigieelarvet jm), mitte ainult kui valikute võimalikkust alles deklareeritakse (täiskoosseisu valimised).
3)Jaotatakse täiskoosseisu valimistel mitmekordse isikumandaadi tõttu poliitilisele jõule juurde saadud saadikukohad. 3-kordse mandaadijagu häältearv ühele isikule ei ole samaväärne samasuure häältearvuga erakonnale (ka poliitilisele voolule üleüldse). Enam mõjuvad eelistused valijate hulgas häälte ülekandmiseks.
4) Usaldushääletus koalitsiooni või opositsiooni tegevusele (koalitsiooni õigustatusele valija seisukohalt), rakendatud poliitikale mandaatide kinnitamise või ümberjagamise kaudu. Vastava esindusgrupi (erakonna, koalitsiooni jne) saadikukohtade arv ja otsustusvõime rakendunud poliitikas on mõjutatud valijate tahte väljendusest.
Kui koalitsioon on teinud head tööd (2 riigieelarvet + muu), saab mandaat jätkamiseks tõenäoliselt võimendust, kui ei rahulda, siis annab alust koalitsiooni muutumisele või täielikule väljavahetumisele. Sama mõju pole arvamusuuringutel ega rahvaküsitlusel.
5) Regionaalsete huvide suurem mõju RK järgneva 2-aastase etapi poliitikale. Ei kandideeri üleriigilised 'häältemagnetid', need juba RK-s või valitaval riigiametil. Saab enam mõjule kohalik aktiiv, sedakaudu ka piirkondlikud huvid;
6) Positiivset mõju eeldan poliitiliste tegevusvormide osas, sest nii-öelda vääriliste pink on liikuvam ja annab rohkem võimalusi uustulnukatel (ka uutel poliitilistel ühendustel, üksikkandidaatidel, erakonnasisestel vooludel) ennast tõestada samas 'kategoorias', mitte üleriigiliste poliittippudega konkureerides. Üleriigiliste prominentide vastu nii meedial kui üldisel avalikkusel rohkem tähelepanu, kellele rohkem tähelepanu, sel ka rohkem võimalusi valijahääli saada.

Missing Missing
Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile