Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Peeter
Pokk
24.01.2013

Riigikogu otsevalimised.

Praegune olukord:
-valimisseadus on koostatud Kalifornia professori ja kohalike gurude poolt, mis ühe suurlinna agulisuuruse elanikkonnaga riigis efektiivselt ei toimi;
-Riigikokku valitakse partei tagatubade poolt kokkupandud nimekirjade alusel palju nn. partei lihtsõdureid ja seersante, aga vähe ohvitsere;
-pajud valituid saadikuid on lihtsalt toolisoendajad ja käetõstjad.

Ettepanek.
1.Väendada Riigikogu liikmete arvu: kas 65 või 67 või 71 liikmeni /arutelu koht/.
2.Piirata saadiku esindatusaega kahe valimistsüklini.
3.Kardinaalselt muuta valimisseadust /võimalik kaks varianti/ järgmiselt:


Variant nr.1
1.Kogu Eesti jaotada valimisringkondadeks vastavalt neis elavatele kodanike arvule.
Näide: -kodanikke ~1.100.000, saadikukohti 67, ühe ringkonna suurus 1100000:67=~16000 ehk
Viljandi linna jagu, s.o. 1 mandaat Riigikokku.
2.Kandidaadid peavad olema /elama/ samas ringkonnas valijatega.
3.Valituks osutub lihthäälte enamusega enim hääli saanud isik.
4.Kui saadik oma olemasoluga ei õigusta valijate lootusi, kutsutakse ta tagasi, tema asemel saab
sinna valimistel teisele kohale jäänud isik.

Variant nr.2
Riigikogu liikmed valitakse ülevabariigiliselt s.o. ühes valimisringkonnas. Valituks osutuvad lihthäälte
enamusega enim hääli saanud kandidaadid /näit. 67 esimest/.

Selgitus :
-variant nr.2 puhul on miinuseks see, et puudub tagasikutsumise võimalus;
-küsite, kuidas jääb parteiliikmetega? Nemad saavad „ rõõmsalt “ kokku Riigikogus ja loovad seal oma
fraktsiooni. /Lihtne ju!/

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vello Mina_2
Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Kaks vooru

Täiesti nõus Olari vastuargumendiga. Sellist olukorda saab siiski välistada kahe valimisvooruga, kus teises voorus valitakse kahe kõigi enam hääli saanud kandidaadi vahel. See tähendab loomulikult teatud lisakulusid. Aga mõelda sel teemal võiks.

Vello Järverand
24. jaanuar

kaks valimistsüklit on see mida toetan

Kahjuks jälle mitu ettepanekut koos. Toetan ühte ja viimasest ühemandaadi ideed. RK suuruse väehndamine võib osutuda selgesti demokraatia vähendamiseks. Analüüsida vaja

Hannes Toomsalu
24. jaanuar

Ei pea õigeks ainult elanike arvu järgi määrata

saadikukohtade arvu.
Riik - see oleme meie, inimesed ja territoorium, kus me elame. Kui me nüüd võtame aluseks ainult inimeste arvu ja elamistihedust ei arvesta, siis tekib olukord, et hõredama asustusega aladel, kus tootmine on seotud maaga, ei saa kohalik elanikkond piisavalt toetada neid saadikuid, kes nende huve kaitseks. Teisisõnu: kuna riik on maa ja rahvas, peaks saadikukohtade jagamisel arvestama mõlemaid aspekte, muidu hakkavad maaolude üle otsustama linnainimesed.

Vello Paas
24. jaanuar

väga paljude inimeste hääl jääb esindamata

Variant 1 võib kaasa tuua sellise - mitte ülemäära teoreetilise - olukorra, kus ühemandaadilises ringkonnas on 10 kandidaati. Kui võitjaks osutub lihthäälteenamuse saavutanud kandidaat, siis on võimalik, et suurt hulka inimesi esindab riigikogus isik, kes sai valimistel vaid 10% valimaskäinute toetust. Võtame valimisaktiivsuseks 60%, mis omakorda tähendab, et Riigikogu liikmeks saamiseks on vaja omada vaid 6% ringkonnas elavate inimeste toetust. Ja 94% ei pruugi üldse nõus olla sellega, mida see kandidaat seal teeb. Siis kutsutakse saadik tagasi, eks! Ja nii see tants pihta hakkab, et ikka edasi ja tagasi. Ja kampaania veel vahepeale.

Olari Koppel
24. jaanuar

Leidsin ettepanekust kaks ratsionaalset iva.

a)kandidaat peab elama samas ringkonnas valijatega.
b)saadiku tagasikutsumine.Mõistagi ei saa seda teha pakutud viisil,küll aga kordusvalimistega ringkonnas.
Ülejäänud ettepanekute rakendamine süvendaks stagnatsiooni veelgi.
1.Väiksem saadikute arv tähendab ka vähemat hulka võistlevaid ideid.
2.Kui parteide antud hääli ei summeerita,siis uute tulijate võimalused vähenevad.Vanad näod,kes pidevalt TV-s virvendavad,võtavad enamuse häältest ja pingerea lõpp jääb hõredaks.Mandaadi võib saada juhuslik kandidaat mõnekümne häälega.Eriti tõenäoline on see variandi 2 puhul

Toivo Kalmo
24. jaanuar