Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Ärme teeme kompottseadusteparandusi

On küllaltki tavaline, et Riigikogule esitatakse seaduse eelnõu, kus on kompotina koos erinevate seaduste muutmise ettepanekud. Kui siis üks fraktsioon ei ole nõus neist mõnega, siis venib ja võivad hoopis kehtestamata jääda ka teiste seaduste muudatused. Need võivad olla aga mõnel juhul vägagi olulised.
Teen ettepaneku kehtestada seadusloomes kord, kus muutmise ettepanek tehakse ainult ühe konkreetse seaduse kohta. Sealjuures tuleks esitada ka tervikseadus koos tehtud muudatus(t)ega. Muudatus(ed) tõsta esile rasvase kirjaga. Lõpptulemusena kehtestatakse seadus uues redaktsioonis. Lõpetada seaduste muutmiste seaduste vorpimine.

Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Vello
Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Vastuseks Jaanusele

Olin pisut ebatäpne, loomulikult tuleb muuta ka tehtud muudatusega seoses olevaid õigusakte. Ma pidasin silmas praegu levinud praktikat, et ühes eelnõus on tihti mitmete omavahel mitte haakuvate seaduste muutmised koos.
Terviktekst genereeritakse hiljem küll ja avaldatakse Riigi Teatajas, aga seaduse muutmise eelnõu juures seda ei ole. Loomulikult saab iga saadik kätte võtta olemasoleva seaduse teksti ja neid võrrelda, aga kahtlen kas üle 10% saadikutest seda vaevub tegema. Seda enam, kui tegu on mitme täiesti erineva seadusega.

Vello Järverand
30. jaanuar

Seadustevahelised seosed

See idee on teostamatu. Seadused on omavahel seotud, täis viiteid ja tuginemisi teistele seadustele. Tihtilugu eeldab ühe seaduse muutmine muudatust ka teis(t)es seadus(t)es. Vastasel juhul lähevad seadused omavahel vastuollu. Näiteks kui seaduse x muutmist soovitud kujul takistab seaduse y paragrahvi z lõige n, siis tuleb see takistus ju kõrvaldada, kas pole?

Täpselt samamoodi on asjad ka kohalike omavalitsuste õigusaktidega.

Muidugi on õige, kui iga seadusemuudatuse eelnõu materjalide juures on lisana seadus(t)e eeldatavad terviktekstid pärast pakutavate muudatuste sisseviimist koos esiletoodud muudatustega. Aga kas seda juba praegu ei nõuta? Ja kas menetlemise süsteemis ei ole sellist funktsiooni à la tervikteksti genereerimine muudatusettepanekute põhjal?

Jaanus Nurmoja
24. jaanuar