Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Erakondadele riigi eelarvest eraldatavat raha on vaja vähendada ning jagada õiglasemalt

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Erakondadele riigieelarvest eraldatavad vahendid on vaja jagada võrdsemalt ja õiglasemalt. Ühtlasi on vaja vähendada riigieelarvest erakondadele eraldatavate vahendite kogusummat veerandi võrra praeguse tasemega võrreldes.
Riigieelarves erakondade rahastamiseks ettenähtud vahendid jagatakse kaheks. Pool vahenditest jagatakse kõigi Riigikogu valimistel osalenud ja vähemalt 1% hääli kogunud erakondade vahel võrdselt, teine pool jagatakse (ilma 1% nõudeta) proportsionaalselt kõigi Riigikogu valimistel osalenud erakondade vahel sõltuvalt
a) saadud häälte arvust ja
b) kogutud liikmemaksude hulgast.

Ettepaneku eesmärgiks on stagnatsiooni vältimine Riigikogus, erakondadele võrdsete võimaluste loomine ning maailmavaatelise diskussiooni domineerimine reklaamikampaaniate, erakonna majanduslike võimaluste jne üle. On olemas väga suur sõltuvus erakonna käsutada oleva reklaamiraha ja valimistel saadud häälte vahel – see erakond, kellel on rohkem raha, saab ka rohkem hääli. Seega riik justnagu toetakski kord juba väljakujunenud olukorda ja stagnatsiooni. See ei peaks aga olema riigi toetuse mõte.
Rahastuse sidumine valimistel saadud häälte arvuga võimaldaks ka võimul olevatel poliitikutel vähem mõjutada valijat valima tema vaateid mitteesindavat erakonda demagoogilise põhjendusega, et muidu läheks hääl nagu kaduma. Tegelikult ei lähe valija hääl ka praegu mitte mingil moel kaduma, kuid raha võrdsem ja õiglasem jaotamine annab valijale parema võimaluse anda oma hääl ja panus valija maailmavaadet esindavale erakonnale. Valige ikka selle järgi, kelle maailmavaate poolt te olete, mitte selle järgi, kelle vastu te olete.

Kui Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek meeldib, siis aita meil seda realiseeerida, tehes jõukohase annetuse arvele 221029698609. Ülekande selgitusse tuleb märkida „Annetus” ja isikukood.

link: www.erakond.ee/

Aa0183157 Missing Widescreen_(8)_3 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Erakond96 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Avo Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Tänane süsteem vajab muutmist

Erakondade riigieelarvelise rahastamise eesmärk on vähendada ärihuvide mõju erakondadele. Tänane süsteem seda ei soosi, sest eelarvest saavad enim toetust erakonnad, mida ka sponsorid kõige heldemalt toetavad. Ettepaneku realiseerimine muudaks erakondade konkurentsi võrdsemaks ja vähem raha- ning reklaamipõhiseks, seega tooks rohkem sisse seda, mis peaks olema demokraatia mõte - maailmavaadete vahelise valiku võimaldamine valijale.

Aleksei Lotman
25. jaanuar

See ettepanek pole võrdsem ega õiglasem

Oleks loogiline ja mõistetav, kui riigieelarvest toetataks kõiki kodanikeühendusi (sh erakondi), kuid mitte rohkem, kui nende arvele laekunud liikmemaksud.
Füüsiliste ja juriidiliste isikute (välja arvatud riigi osalusega äriühingud) annetused loetakse seaduslikeks, kui nad on e-avalikud.
Seaduslikkust kontrolliks Maksu- ja Tolliamet finantsaruannete alusel.
Rahapesu-kahtluse korral annetus arestitakse, tuvastamise korral aga kantakse riigi tuludesse.
Selline lähenemine oleks õiglane. Ja peaks kõiki rahuldama.
Ja ei mingeid kontrollkomisjone.

Miks riigiosalusega äriühingutele annetuste keeld? Aga sellepärast, et neid juhivad riigi esindajad, mitte omanikud.

Avo Blankin
24. jaanuar

Annetajad tahavad alati midagi vastu saada.

Annetatud raha rikub erakondi.Rohelistel oli vaimustav sisedemokraatia,aga see hakkas kohe hääbuma kui riigikogus pidi sponsorite soove toetama.Kallid rohelised,ärme annetusi üldse lubame.Kui partei kasutab riigi toetust ainult poliitiliseks tegevuseks ja ei sahkeda,siis saab hakkama küll.Valimisreklaam peab kaduma,kampaaniad olgu informeerivad,tehtud riigi egiidi all ja kõigile kandidaatidele võrdselt.

Toivo Kalmo
25. jaanuar