Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toomas
Raba
07.01.2013

Riigi regionaalsed teenuskeskused

Maksumaksjana muretsen maksuraha ebaratsionaalse kasutamise pärast ja kodanikuna riigiametiteenuste kättesaadavuse kaugenemise pärast.

Ma ei pea põhjendatuks maakonnakeskustes suure hulga riigiametite osakondade, filiaalide, esinduste füüsilist kohalolu lihtsalt kohalolu enda pärast (isegi kui see paistaks regionaalpoliitiliselt ahvatlev). Kõikide mõeldavate ametkondade esindusi ei suuda me ülal pidada kõikides maakonnakeskustes nii või teisiti. Tähtis on ikkagi osutatavate teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, mis aitaksid kodanike vajadusi ja muresid rahuldada.

Arvestades, et maakonnaeskuste tugevdamises valitseb poliitiline üksmeel, teeksin ettepaneku luua igasse maakonnakeskusesse Riigi Ühendatud Teeninduskeskused, mis ei oleks ühe spetsiifilise ametkonna esindus, vaid esindaks kõiki riigiameteid in corpore (erandiks siinkohal muidugi politsei, pääste, kiirabi ja muu erakorralise ja vältimatu ning sotsiaalse abi osutajad).

Teenindataks kõikides riigiametite hallatavates küsimustes. Kui inimesel oleks vaja ükskõik millises asjas riigiasutusega suhelda saaks seda teha kasutades selleks teeninduskeskust. See välistaks inimeste jooksutamise erinevates maakondades, linnades paiknevate ametiasutuste vahel (olenevalt asjaomase ametkonna esinduste teeniduspiirkonnast). Inimene pöörduks läbi ühendatud teeninduskeskuse riigi poole ja nüüd oleks riigi mure asja menetleda olenemata ameti geoaafilisest asukohast.

Teeninduskeskuse nõustajad saaksid vastava koolituse ja teaksid täpselt kuhu ja millises küsimuses peaks pöörduma, kuidas pöördumist, avaldust, taotlust vmt. korrektselt vormistada jne. Neil, kes ei ole Internetiga sinasõbrad, aidataks taotlusi elektrooniliselt edastada või aktsepteeritaks peale isiku tuvastamist taotlus allkirjastatult paberkandjal, mis ikkagi nõuniku poolse audentimisega elektrooniliselt asjaomasesse ametkonda edastataks (paberkandjal originaal arhiveeritakse).

Teenindajad/nõustajad ei pea olema temaatiliselt spetsialiseerunud, nad peavad vaid teadma, milline ametnik või ametkond antud küsimust haldab ning teadma ka amekondadega suhtlemise spetsiifikat. Lisaks tuleb kasuks hea suhtelmis- ja asjaajamisoskus. Riigi Ühendatud Teeninduskeskuse ülesandeks oleks aidata suhtlus korrektselt vormistada ja vajadusel teha päringuid, kui vastust ühel või teisel põhjusel on viibinud. Saadud tagasiside edastataks teeninduskesusesse pöördujale viivitamatult. Teeninduskeskuses oleks saadaval ka riigipoolne juriidiline abi.

Missing Missing Missing Picture_7 Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Dsc00701 Missing Imgp0026 Missing Missing Missing Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Img_7421 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Poolas_2012 Missing Missing Missing Missing Andres_base Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing
Missing Widescreen_(8)_3
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Tegemist oleks maavalitsuste taasavastamisega

Nagu ma ühest hiljutisest vestlusest teada sain, siis selline lüli kodaniku ja riigi (ministeeriumide) vahel pidi olema maavalitsus. Maavalitsutest olla aga mõningad üksused aja jooksul omal soovil eraldi kolinud ja seega antud teenuskeskus ei ole oma rolli hästi üles leidnud võiu sellega hakkama saanud.

Aivo Liitmaa
07. jaanuar