Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Katrin
Kask
24.01.2013

Siduda riigikogu liikme töötasu riikliku vanaduspensioni määraga

Siduda riigikogu liikme töötasu vanaduspensioni baasosa suurusega, mis on hetkel 120 eurot või siis seadusega tagatud vanaduspensioni miinimumsummaga - praegu 134 eurot .Viimati nimetatud summa on vanaduspensioni miinimumtasu, mis ei ole sõltuvuses inimese poolt makstud sotsiaalmaksust.
Või kolmas variant-statistilise keskmise tegelikult välja makstava vanaduspensionimääraga.

Põhjendused:
1-siduda riigikogu liikme töötasu otseselt ühiskonna jätkusuutlikuse küsimusega- ainult jätkusuutlik ja rikas ühiskond suudab üleval pidada vanureid ning tagada neile inimväärne äraelamine.
2-tuua pensioniealiste ülalpidamise küsimus päevapoliitikas rohkem esile, kuna tegemist on ühe põletavamaid järgmise poolsajandi sõlmküsimusega
Võib sõnastada ka teisiti-järgmise poolsajandi võtmeküsimus on maksumaksjate arvu suurendamine.
3 -loodetavasti saavad pensionisüsteemi arvestuse põhimõtete esiletoomise käigus süsteemi ülesehitusest natuke selgema pildi nii riigikogulane kui tavakodanik. Arvestus hetkel üsna keeruline. Iseküsimus on, kas see peab nii keeruline olema.

Paar selgitavat mõistet allpool, või vt http://www.pensionikeskus.ee/?id=696
Vanaduspensioni näol on tegemist riikliku pensioniga ehk pensioni 1 sambaga.
Vanaduspensioni saamise õigus on:
Eesti alalisel elanikul;
tähtajalise elamisloa alusel Eestis elaval välismaalasel
Vanaduspensioni saamiseks peab isikul olema vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.
Vanaduspension koosneb kolmest osast:
1 riiklikult määratud baasosast
2 staaziosakust
3 kindlustusosakust

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Jaanus_nurmoja_2012_ruut Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Vastuseks Jaanusele

Tänan viite ja kommentaarieest.

Võibolla on asi minu harimatuses aga ma ei võrdsustaks avaliku sektori ja riigikogu liikmete palgasüsteeme.
Minu ettepaneku mõtteks ei olnud "sotsiaalse kaitse keskendumine elusügisele" vaid pigem ajendatud ettepanekust siduda riigikogu liikme palk miinimumpalga või olukorrast nagu hetkel -keskmmise palgaga.
Leian, et mõlemal variandil on omad miinused. Kehtib seaduspärasus, et saame seda, mille eest maksame. Seetõttu tuleks väga põhjalikult läbi mõelda mida soovime saavutada. Seotus keskmise palgaga soosib positiivset suhtumist inflatsiooni. Ehk mida kiirmini keskmine palk tõuseb seda parem. Kas kiire inflatsioon tagab ka ühiskonna jätkusuutliku arngu on küsitav.
Palga seotus miinimumpalgaga, tekitaks poliitikutes omakorda soovi tõsta rutakalt miinimumpalka, mõtlemata sellele, kas ettevõtetel on võimalik sellega kaas tulla. Selline teguviis võib ohustada riigi konkurentsivõimet.

Katrin Kask
26. jaanuar

Vastuseks Jaanusele järg

Eesmärk peaks olema, et riigikogu liikme palk tõuseb siis, kui on tagatud riigi jätkusuutlik areng. Miinimumpalga tõus või riigikogu liikmete töötasule palgalae seadmine ei täida kuidagi seda eesmärki. Keskendumine ainult palgamäärale ja kuluhüvitiste kuritarvitamisele viib klassiviha õhutamisele ning ei tegele peamisega: kuidas luua selline palgasüsteem, mis oleks suunatud jätkusuutliku arengu toetamisele?
Ma ei taha siinkohal väita, et pakutud pensioniga seotus kindlasti oleks ainus ja õige lahendus. Pigem oli see uitmõte, mis tekkis vastukaaluks miinimumpalga ettepanekule.

Muide pooldan, et maksuvaba miinimumi tõstmist. Ja miks mitte võrdsustada tulumaksuvaba miinimum miinimumpalgaga.

Katrin Kask
26. jaanuar

Pensionärikesksus ei ole jätkusuutlik

... ja me ei peaks tegelema ainult ühe osaga avalikust sektorist. Tegelikult peaks kogu avaliku sektori palka reguleerima ühtne kord.

Kui juba võtta teatud palkade aluseks mõni sotsiaaltoetus, siis võiks selleks olla lastetoetus. Vabandust, aga sotsiaalse kaitse keskendumine elusügisele ehk pensionäri pidamine lapsest olulisemaks ei ole lihtsalt jätkusuutlik!

link: www.rahvakogu.ee/ideas/273-riigikogulaste-palku-reguleerigu-kogu-avalikku-sektorit-holmav-palgajuhend

Jaanus Nurmoja
25. jaanuar