Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Erakondade valimiskulutustele ja reklaamile on vaja seada kindel piir, sest korrelatsioon raha ja häältesaagi vahel on ohtlikult suur. See piirab arutelu ja muudab valimised äritehinguks.

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek
Erakondade valimiskulutustele ja ka meediakasutusele reklaami näol on vaja seada kindel piir, sest korrelatsioon kulutatud raha ja häältesaagi vahel on selge, ühemõtteline ja ohtlikult suur. Suur ebavõrdsus valimiskulutustes piirab ühiskondliku arutelu ja muudab valimised tavaliseks äritehinguks.
Riho Kangur: Kui vaadata erakondade endi avaldatud kampaaniakulutuste aruandeid ja seostada neid valimistulemustega, torkab silma kaks asjaolu: kulutused on hüppeliselt kasvanud ning makstud kroonide ja häältesaagi vahel kujunenud korrelatsioon on ohtlikult suur (tabel 2). Vastav korrelatsioonikordaja on peaaegu kolm valimist järjest üle 0,9, seetõttu võib rääkida juba küllaltki täiuslikust seosest kulutatud raha ja häälte vahel (Sikk 2006,75).Vt http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=13772&op=archive2
Ettepaneku eesmärgiks on stagnatsiooni vältimine Riigikogus, erakondadele võrdsete võimaluste loomine ning maailmavaatelise diskussiooni domineerimine reklaamikampaaniate, erakonna majanduslike võimaluste jne üle. Rahastamise suur ebavõrdsus ning sõltuvust raha ja häälte vahel pole ühiskonna arengule kasulik. Riik peab toetama ideede ja maailmavaadete paljusust ning sisulisi arutelusid, mitte suurte ja võimulolevate erakondade reklaamikampaaniate korraldamise rahastamist.

Kui Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek meeldib, siis aita meil seda realiseeerida, tehes jõukohase annetuse arvele 221029698609. Ülekande selgitusse tuleb märkida „Annetus” ja isikukood.

link: www.erakond.ee/

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2011.08.18_015 Vello Missing Missing Jaak_haud Erakond96 Mina Missing Missing Triin_veber Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aa0114715 Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Mõistlik mõte.

Jällegi minu arvates kohatu koht raha küsimiseks.
Piiri tõmbamisega tuleks nõustuda, kuid selle baasiks ei saaks mingil juhul olla Roheliste, teiste väikeparteide või üksikkandidaatide võimalused. Mõttetu plakatipopulismi peale raha tampimine on aga tõesti totter. Kulukaid dispuute võiks aga kogu meedia täis olla, nii riiklik, kui erasektorile kuuluv.
Ehk võiks see olla näiteks mingi protsent erakonna eelmise aasta eelarvest, kuid mitte rohkem teatud absoluutsummast tingimusel, et puuduvad nii maksu, kui muud viivisvõlad ja selle suuruse kinnitab auditi alusel audiitor. Täieliku võrdsuse taotlemisega jookseb asi teistpidi taas ummikusse.

Raul Kõrgesaar
25. jaanuar