Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toomas
Laanpere
25.01.2013

Põhiseaduse täiendamine: keelata RE-st erakondade otsene ja kaudne rahastamine

Austatud Rahvakogu!
Loen täna kehtivat korda,mille alusel kulutati 2012 a RE-st 5,4 milj 4-ja erakonna ülalpidamiseks täiesti amoraalseks alla vaesuspiiri elavate inimeste suhtes,majanduslikus mõttes mahavisatud rahaks ja maksumaksja nähtud vaeva suhtes ebaõiglaseks.
Alles meil oli üks suur ja ainuõige kursiga partei,mida irooniaga kutsuti meie "Au,Uhkus ja Südame tunnistus".Nüüd on rahva ülalpidamisele ise end sättinud 4 erakonda ning mitmete seadusandlike aktidega seda põlistanud.Võimuliit koos jõuetu opositsiooniga on teinud riigi auväärse teenimise hoopiski tulusaks majandusharuks enda ja oma sõpruskonna majandushuvide(unistuste) realiseerimiseks.
On kurb tõdeda,et ajal,mil 7% meist elab Eurostat andmeil allpool vaesuspiiri,32% leibkondade liikme kuu sisetulek on alla 200 EUR,huvituvad meie"valitud" innukalt personaalsest filmikunstist,hommikupalvustest Ameerikas,peavad endastmõistetavaks kuulumist "Volvo klubisse",võitlevad tuliselt 900000-se DASA eraldamise eest parlamendi erakondadele(R.Maruste),naudivad automaatset palgatõusu koos saadikupuutumatusega,ei säästa värve ega eetri aega põhjendamaks oma hädavajalikkust olla riigi ettevõtete nõukogude liikmete tulusatel vastutuseta kohtadel(R.Maruste 23.01.13 ETV) ning on"vaikselt rukkis"(osa ajakirjanduslikust väljendist PM-s) ajal,mil üldine pahameel erakondade juhtide ja valitsuse liikmete ülbuse,vassimise ning valetamise peale aastalõpuks tänavatelt isegi Kadriorgu kuulda oli!
Tegin selle ettepaneku lausa põhiseaduse täienduseks vältimaks võimulolijate kiusatusi taas maksumaksja raha kallale minna mõnel raharohkemal ajal.
Pikemas perspektiivis väheneks esindatud-esindamata erakondade ebavõrdsus,edu saadaks riigimehelikuma käitumisega ning põhimõtetega lojaalset liikmeskonda omavaid liikumisi.
Loomulik on erakonna toimimiseks vajalikud inimesed leida riiklikus haridussüsteemis diplomid omandanud,ettevõtluskogemustega,enesega toimetulevate arukate poliitika- huviliste seast,selle asemel,et neid ise erakonna bürokraatia rüpes välja haududa.
Samas toetan äsjast I.Fjuk`i poolt täiendatud E.Varkki ettepanekut erakondade rahastamise (v.a.RE-st) läbipaistvamaks muutmise kohta kui üht küllalt praktilise teostusvõimalusega varianti.
Loodan,et kuskil on ja keegi leiab selle mooduse,kuidas erakondade RE-st rahastamise lõpetamise idee tänastele RK liikmetele hingelähedaseks muuta! Kusjuures näiteks poole tänavuse plaanitud kulu kokkuhoidmine oleks võimaldanud loobuda visiidi tasu tõusust ja teise poolega säilitada päästjate võimekus Leisil jne,normaalse palga eest politseinikugi Lihulasse leida.Neli aastat kokkuhoidu piisanuks,et taastada rongi liiklus Haapsallu!
Need mõned näited ,mis nüüd saamata jäävadki, kahvatuvad kogu selle suure kokkukeeratud segaduse,rahulolematuse,usaldamatuse ja pettumuse kõrval,mida peapööritusse sattunud,konkurentsivabad kartelliparteid meile kalli raha eest korraldanud on!

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Img_9504 Missing Missing Missing Missing Missing Avo
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Maksumaksja raha pole turvas

Vastan A.Blankinile aga tegelikult loodan sellega leida laiemat toetust maksumaksja raha sihipärasemale kasutamisele.Kui kellelgi on vettpidavamaid viise,siis ei pea tingimata põhiseadust täiendama.Ettepaneku eesmärk oli piirata erakondade kontorites mugavat põlve pidavate, valmimist ootavate ,ja seda maksumaksja raha eest (!) ,tegelaste arvukust! Muude avalikustatud allikate vastu pole mul ju midagi.
Kindlasti ei tahtnud ma solvata omaaegse NLKP Eesti asja ajanud inimesi.Oli see ju üks vähestest kanalitest takistamaks Eesti nullistamist.Mõistan,et minu ettepanek ei meeldi tänasele 4-ja erakonna kaudu võimuladvikusse sattunud arvukale seltskonnale aga RE-st lausrahastamine oli üks põhilistest proteste tekitanud põhjustest vassimise-valetamise kõrval. Kes soovib,toetagu neid oma isikliku rahaga,miks seda teha maksumaksja raha eest,mis mõeldud hariduse ,tervishoiu,kaitse jne kulude katteks.Mõelge palun ka sellele 7-le % meie hulgas,kelle toimetulek peaks ka meile korda minema!

Toomas Laanpere
26. jaanuar

Keelamine pole mõttekas

Pigem olgu rahastamine kõikidele MTÜ-dele arusaadavatel ja ühistel alustel: riigieelarveline toetus erakonnale laekunud liikmemaksu summas (aruanne MTA-e) ning eraisikute ja juriidiliste isikute deklareeritud e-avalikud annetused MTA kaudu (järelkontrolliga). Rahapesukahtlusega annetused riigieelarve tuludesse.
Olen jätkuvalt seda meelt, et avalikkus sohki ei andesta (paraku küll unustab...)
Ja miks siis keelata, kui ülesande lihtne lahendus ja avalikustamine on tõhusam igast muust variandist.
Või jätkata ... sogases vees näkkab paremini.

Avo Blankin
26. jaanuar