Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Avo Avo
Blankin
26.01.2013

Riiklik palgakorraldus süsteemseks

Riiklikus palgakorralduses, välja arvatud era-ärisektor, üle minna alampalgapõhisele astmestike süsteemile. Süsteem peab olema võimeline arvestama valdkondade-vahelisi keskmisi proportsioone. Samuti kollektiivlepingutest tulenevaid muutusi.

Riigikogu, valitsuskabineti ja riigi tippametnike töötasude määramiseks seatakse sisse ühine palgaastmestik.
Üleriigiline palgaastmestik kehtestatakse ka omavalitsustele, mis hoitakse proportsioonis püsielanike arvuga omavalitsuse territooriumil.

Tõdedes Eesti elanike madalat sissetulekutaset võrreldes teiste eurotsooni riikidega, peaks eduka majandusaasta korral maksma elanikele palga- ja toetuslisa SKP ületäitmismääras (ehk vastavalt muutma kõikki palgaastmestikke järgneva aasta 1. aprillist.
Märkus: SKP ületäitmismääras tõsta ka kehtiat minimaalpalka.

Riik ei nõua sotsiaalmaksu nendelt tööandjatelt, kelle ettevõtetes tehakse tööd osalise tööajaga, kusjuures töötajate töötasu jääb madalamaks, kui on üldkehtiv palga alammäär.
Samuti ei maksa tööandjad sotsiaalmaksu tööle asunud pensionäride eest.

Rahvuse edasikestmise, juurdekasvu ja arenguvõime tagamiseks jätkata emapalga maksmist. Kehtestada kord, mille kohaselt maksta mittetöötavatele eelkooliealiste laste emadele lapsetoetuste kõrval regulaarselt alampalka kuni kõikide laste kooliealiseks saamiseni.
Samas määras maksta palka puuetega inimeste hooldajatele.
On tähtis, et Eesti riigis oleks iga kodaniku turvalisus tagatud juba lapsena.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mati2 Missing Missing Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut
Jaanus_nurmoja_2012_ruut
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Üldiselt poolt

Miks peaks väikest palka maksvad ettevõtted saama võimaluse sotsiaalmaksu üldse mitte maksta? Palku peaks ikka tõstma, mitte püüdma madalana hoida. Palgad peavad järk-järgult suurenema ja eelkõige esmalt eraettevõtluses osalevatel töötajatel, kes toodavad ka miskit. Siis võiks teenindajad saada palgatõusu ja alles seejärel ka juhid (sh juhtivad ametnikud).

Pensionäride tööturule kaasamiseks võiks pensionäridel küll jätta sotsiaalmaksu maha võtmata ja ka tulumaksu maha arvamist võiks vähem olla. Nt üldse mitte tulumaksu võtta, kui pension ja palk kokku on alla SA keskmise palga. Nii vast sobiks?

PS: emapalk ei suurenda kolmelapseliste perede arvu. See mõjub vaid esimese lapse puhul.
Ma ise pole emapalka saanud ja nüüd vist enam ei saagi. Aga iseenesest pole sel emapalgal ka miskit viga, kui vaid ülempiir liiga kõrgele alampiirist ei liigu.

Kai Kaarna
26. jaanuar

Miinimumpalk alusena õige

Samuti on hea mõte arvestada suhet SKT-sse. Ühtse palgaastmestiku mõte on kirjas lingis viidatud ettepanekus. Palun toetada!

link: www.rahvakogu.ee/ideas/273-riigikogulaste-palku-reguleerigu-kogu-avalikku-sektorit-holmav-palgajuhend

Jaanus Nurmoja
27. jaanuar

Juhikesksus

Kindlasti ei saaks olla nõus sellega, et ühtne palgaastmestik hõlmaks vaid Riigikogu, valitsuskabineti ja riigi tippametnike töötasusid ning et omavalitsuste jaoks oleks eraldi palgaastmestik (sain sellest ettepanekust nii aru. See peaks ikka hõlmama kõiki maksumaksjapalgalisi töötajaid, st ka Rahvusringhäälingut, Haigekassat, koole jne, ning mitte ainult tippjuhte. Sama astmestik peaks hõlmama seda osa erasektorist, kus riigile ja/või omavalitsusele kuulub vähemalt 50%.

Puuetega inimeste hooldaja on ära teeninud vähemalt kolme miinimumpalga suuruse töötasu kuus.

Jaanus Nurmoja
27. jaanuar