Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Johannes
Valk
26.01.2013

Võtta üle ülemaailmselt tunnustatud õigusriigi, madala korruptsioonitasemega, Soome õigusnormid. Nii seadusandliku kui täidesaatva võimu struktuurid, kontrolli-, järelvalve- ja kohtusüsteem ...

Võtta üle ülemaailmselt tunnustatud õigusriigi, madala korruptsioonitasemega, Soome õigusnormid.
Nii seadusandliku kui täidesaatva võimu struktuurid, kontrolli-, järelvalve- ja kohtusüsteem ... Seda põhjusel, et asume naabritega võrreldes suhteliselt lähedastes tingimustes nii keskkonna kui ühiskonna arengu osas. Sugulasrahvastena on lähedased meie kultuur ja keel. Viimane võimaldab näiteks ülevõetavate õigusnormide korral teostada selles osas üldrahvalikku kontrolli. Paljud on Soomes käinud ja sealse eluga tuttavad. Seni küll rohkem sulastena.
Kuni meie riigis kehtivad õigusnormid on jätkuvalt vastuolus põhiseaduses sätestatuga, pole mõtet rääkida ka demokraatiast. Seda enam õigusriigist. Järjest tugevneb kapitali ehk raha võim, sest ahnusel pole piire.
http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=4656
Võim kuulub jätkuvalt ja üha jäägitumalt kapitalile ehk baasile, kelle teenistuses on poliitika ehk pealisehitus. Nagu näitab praktika, suudetakse algatused õigusnormide muutmiseks demokraatlikemaks, võimul olijate poolt edukalt pareerida, paigaldades õigusaktide muutmise algatajad uuenduste sisseviimisega pigem eelnenust halvemasse olukorda.
http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=5263
http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=5814
http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=4546
Seetõttu on vaja järgida Soome eeskuju. Jalgratast pole mõtet uuesti leiutada. Seni pole sellest baasi ehk kapitali järjest tugevneva võimu tõttu midagi head välja tulnud. Kasutusele tuleb võtta praktikas end üliedukalt õigustanud, õigusriigi normidele vastav jalgratas. Viimast juhul kui ikka ka tegelikult tahetakse sõita demokraatliku, vähese korruptsioonitasemega, õigusriigi suunas.
Vaevalt võimul olijad sellega lihtsalt soostuvad. Ees ootab pikk ja raske ning suhteliselt lootusetu heitlus. Seetõttu tuleb koera saba ära raiuda ühe jõulise hoobiga.

link: www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=4656

Missing Missing Missing Missing Missing Nagu Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Vello Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Inimesed on manipuleeritavad

Ühiskondlik arvamus on mõjutatav.
Näiteks maamajandus on paarikümne aasta jooksul kaotanud ligikaudu 10 miljardi euro ulatuses vahendeid. Kasusaajad on olnud need, kelle käes on võim. Et asi saaks toimuda hävitati maainimeste maine. (Täpsemalt all toodud linki järgides.)
Meie põllumeestele tekitatud ebavõrdse konkurentsi tõttu (väiksemad toetused jms) tulebki kodumaise toidu eest maksta sageli rohkem kui sisseveetava eest.
Kui Saksamaast juttu tuli, siis teame hästi mis propaganda abil töödeldud kõrgelt haritud rahvaga natside võimu ajal juhtus.
Saksa õigus ei aidanud sakslasi ega aita ammugi meid kui me oma seaduste koostamisel ei järgi isegi meie põhiseaduses kirja pandud põhimõtteid. (Järgi ettepaneku tekstis ära toodud linke.)
Põhiseaduse muutmine on mõttetu ja pigem kasulik võimul olijatele seni kuni me ei oma piisavat kontrolli nende tegevuse üle. Siit ka ettepanek Soome ühiskonnakorralduse mudeli ülevõtmiseks.

link: www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=4656

Johannes Valk
27. jaanuar

Siis võtame üle ka inimesed

Ega seadused pole süüdi. Inimesed ikka. Saksa õiguse oleme üle võtnud aga tulemus... Probleem on inimestes ja meil on loota vaid põlvkondade vahetusele

Urmas A r u m ä e
26. jaanuar

Rootsi keel oleks riigikeelena hea.

Ja saame rootsi keele teiseks riigikeeleks, mida iga ametnik peab oskama. Siis jääme ootama, kuidas edeneb Soomes oleva vene vähemuse võitlus vene keele asjaajamiskeeleks muutmise kohta piirkondades, kus elab üle 10% venelasi.

Aadu Väli
27. jaanuar