Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Jaan
Metsaveer
27.01.2013

Ettepanek: Riigikogu liikmed mitte ainult ei või, vaid peavad kuuluma riigiettevõttesse, kuid neil ei tohi olla selle ettevõttega mingeid rahalisi seoseid.

Selgitus: Riigiettevõtted kuuluva riigile ja seejuures riik ei ole ainult Toompea, vaid kogu elanikkond. Riigiettevõte peab ots-otsaga välja tulema, kuid selle esmane eesmärk ei tohi olla kasumi teenimine. Kui kaks naabrimeest ehitavad koos tuuliku, et end varustada elektriga, siis nende eesmärk ei ole kasumit teenida, vaid varustada end elektriga. Sama eesmärk laiemalt peaks olema ka Eesti Energial. Eesti Õhk peaks tegema oma sõidugraafikud mitte lähtudes maksimaalsest kasumist, vaid nii et Eesti kodanikel oleks mugav liigelda. Jne.
Riigikogu liige on rahva esindaja ja tema roll nõukogus peaks olema kontrollida et ettevõte tõepoolest lähtub rahva huvidest. Selleks, et seda teha peab Riigikogu liige nõukogus võimalikult vähe sõltuma ettevõttest. Kui rahalised seosed Riigikogu liikme ja ettevõtte vahel puuduvad, siis Riigikogu liige ei ole ettevõtte töötaja, vaid kõrgemalseisva organi (Riigikogu) hääleõigusega esindaja. Sellisel juhul Riigikogu liige ei tööta teises riigiasutuses ja ei ole ka ministri alluvuses. Riigikogu liikme töö riigiettevõtte nõukogus peaks olema osa tema põhitööst. Kui leitakse, et seda tööd tuleks veel täiendavalt tasustada, siis peaks seda tegema Riigikogu. Näiteks, suure strateegilise riigiettevõtte nõukogu liikme palk võiks võrduda Riigikogu komisjoni esimehe palgaga. Riigiettevõtte nõukogus olev Riigikogu liige peaks kandma ka selget vastutust. Kui näiteks Riigikogu liige hääletab korduvalt ettepanekute poolt, mis kahjustab rahva huve, või mis viivad ettevõtte taandaregule, siis tuleks Riigikogul soovitada Riigikogu liikmel end Riigikogust taandada.

Missing Missing Missing Missing
Vello
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile