Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Avo Avo
Blankin
27.01.2013

Kas praegune Riigikogu on ikka legitiimne?

Eesti Vabariigi Põhisedaduses on kirjas:
...
§ 64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.
Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;
2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) tema tagasiastumisega seaduses sätestatud korras;
4) kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma;
5) tema surma korral.Riigikogu liikme volituste peatumisel või ennetähtaegsel lõppemisel astub seaduses sätestatud korras tema asemele asendusliige. Asendusliikmel on kõik Riigikogu liikme õigused ja kohustused.
...
Siit ka küsimus: kas praegune Riigikogu on ikka legitiimne (seaduslik), kui eeltoodud paragrahv ütleb selgelt, et: Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;...
ja riigiasutusse tööleasunute asendusliikmeid pole määratud?

Minu arvates on seadusandja, so Riigikogu tegevus vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, kuna tema teadmisel on mitmed Riigikogu liikmed tööle asunud riigiosalusega äriühingute nõukogudesse.
Sestap ka küsimus: kas praeguse Riigikogu on ikka seaduslik, samuti viimaste aastate jooksul vastu võetud seadused?

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vello Heli_koit Avo
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Paljudki teod ei vasta enam ammu põhiseadusele

ja ei hoolita ka riigikohtu otsustest.Mida teha?

Toivo Kalmo
27. jaanuar

Riigikogu rikub Põhiseadust

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma (21.01.13) istungil Riigikogu liikmete kuulumist riigi osalusega äriühingute nõukogudesse, kuid oma seisukohta ei kujundanud.

„Riigikogu liikmete osalemine riigi äriühingute nõukogudes on avalikes huvides ja selles mõttes ei ole vastuolus põhiseadusega. Tuleb arvestada, et riik osaleb oma esindajate kaudu väga eriilmelistes ühingutes ja sihtasutustes ning riigikogu liikmete täielik eemaldamine oleks vastuolus avalikkuse ja seadusandja koostöö põhimõttega. Asjas parema selguse saamiseks vajab ilmselt täpsustamist „riigiameti“ mõiste,“ ütles Maruste.

/väljavõte komisjoni protokollist; www.riigikogu.ee/

Kuidas edasi?
Esmalt järgida ikka Põhiseadust ja Vabariigi Valimiskomisjonil koheselt määrata teisele riigitööle asunud riigikogu liikmete asemele uued asendusliikmed.
Kuni Põhiseadust rikub Riigikogu (kümnekonna ebaseadusliku liikmega), nii kaua pole ka tema poolt vastu võetud seadused legitiimsed.

Avo Blankin
28. jaanuar