Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Triin_veber Triin
Veber
27.01.2013

Ideelise konkurentsi tagamiseks poliitikas tuleks riigieelarveline rahastus võrdsustada, valimisreklaam korraldada riigi poolt ja annetused piirata või keelustada

Järgnevad ettepanekud kehtivad kõik koos. Ükshaaval võivad nad hoopis olukorda halvendada.
Selleks, et tagada poliitikas ideede konkurents rahalise konkurentsi asemel, on vaja

1. Rahastada riigieelarvest kõiki erakondi võrdselt ja rahastust oluliselt vähendada. Rahastuse suurus võiks olla alla poole praegusest. Selleks, et riigilt toetust saada, peab olema erakond kogunud valimistel vähemalt 1% häältest ja tal peab olema vähemalt 600 liiget. Riiklik rahastus on ette nähtud vaid teatud kindlateks sisulisteks tegevusteks, mis on seadusega kindlaks määratud. Kontroll on tagatud sellele nii nagu projektide rahastuse puhul seda tavaliselt tehakse. Kindlaks määratud tegevuste rahastamine on vajalik selleks, et vähendada erakonna raha suunamist valedesse kohtadesse, nagu näiteks mitteoluliste teenuste ostmine tuttavte firmadelt, kalliste ruumide või autode rentimine soositud isikutele jne.
2. Kõigile erakondadele anda riigi raha eest võdsed võimalused oma seisukohtade tutvustamiseks. Seda tehakse eelnevalt kokkulepitud kanalites kokkulepitud viisil. Ülejäänud tele-, raadio-, lehe- vms reklaam on valimisperioodil keelatud. Keelustada ei saa seisukohtade avaldamist kõnekoosolekutel, ukselt-uksele kampaaniat, e-kirju jne. Kuid kui erakondade rahalised võimalused on võrdsed, on ka võrdsed võimalused sellist laadi reklaamiks. Väheneb turundusnippide mõju valimistulemusele ja suureneb sisuline ja otsene diskussioon valijaga. Raha valimisreklaami korraldamiseks riigile tuleb erakondade rahastamise vähendamise arvelt.
3. Annetused keelustada või siis tulumaksu tasumise kaudu lubada piiratud suuruses. Igasugune annetamine (ka piiratud ja läbipaistev) annab eelise rikkamate huve esindavatele erakondadele, sest vaesemad ja passiivsemad inimesed ei anneta. Eelneva kahe punkti teostamisel kaob ka otsene vajadus annetuste järele. Tuluallikana säilivad erakondaele liikmemaksud. Liikmemaksudest peaks kaetama peamiselt erakonna piirkondlikke tegevusi, nt koosviibimiste korraldamist. See motiveerib liikmeid liikmemaksu maksma. Riiklik rahastus peaks olema suunatud rohkem ettepanekute väljatöötamisele ja erakonna põhivajaduste (nt kontori olemasolu) tagamisele. Liikmemaksudele tuleb sätestada omad reeglid, et vältida annetuste kantimist liikmemaksudeks ja seaduste ostmist liikmemaksude kaudu. Näiteks ei tohiks valitud liikmetele kehtestada oluliselt suuremaid liikmemakse kui teistele.
4. Kautsjon valimistel osalemiseks kaotada. Kautsjoni tasumise nõue valimistel osalemiseks seab valimistel osalemise võimaluse sõltuvusse rahalistest võimalustest. Konkureerima peaksid poliitilised seisukohad, mitte üksikkandidaatide, erakondade või nende liikmete rahalised võimalused.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Facebooki_uus_pilt Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Leian,et see on hea ettepanek.

Lisan mõned märkused:
1.Kautsjon peab olema kõigile jõukohase suurusega,aga ära kaotada seda ei tohi,sest muidu hakatakse kergemeelselt kandideerima ja tsirkust tegema.Kõigile kandidaatidele,kes said hääli üle 5% lihtkvoodist tuleb kautsion tagasi maksta.
2.Liikmemaksud ei tohi olla nii suured,et need hakkaksid vaesemaid,aga ideerikkaid inimesi parteidest eemale tõrjuma.Mõõduka liikmemaksuga ei pea üleval ka kõige tagasihoidlikumat kontorit.Lisaks peaks olema pisike riigi tugi.Muidu ei saa ju valimistele minna ja 1% häältest koguda.
3.600 liikme piirang pole õigustatud.Märksa väiksem poliitiline organisatsioon võib hästi töötada kui kõik liikmed usinasti kaasa löövad.

Toivo Kalmo
27. jaanuar

aitab rahastamise läbipaistvusele

Erakondade liikmemaksude ja ka võimalike annetuste sidumine liikmetelt saadud või ettevõtlusest saadud tuludega ( mingi protsent ) ,

Toivo Tähtjärv
28. jaanuar