Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Joel_chevreuil Joel
Hirv
28.01.2013

Asendada Riigikogu valimistel modifitseeritud d'Hondt tavalise d'Hondtiga

Selle muudatuse järel oleksid preemiad parema valimistulemuse saanud nimekirjadele tagasihoidlikumad kui praegu. Ehk siis valimised vastaksid enam põhiseaduses oleva proportsionaalsuse põhimõttele.

Victor D’Hondti (matemaatik ja politoloog) poolt loodud valemi eesmärk on valimistel enam hääli kogunud parteisid parlamendis üleesindada, väiksemaid jõude aga tasalülitada.

Hetkel näib, et modifitseeritud D’Hondti meetodi kasutamine soodustab rõhutatult valituks osutunute võimu konsolideerumist ja kinnistumist.

Aeg oleks poliittehnoloogia asendada siiruse ja empaatiaga. See tähendaks väiksemate, kuid mitte marginaalsete jõudude pääsu parlamenti või vähemalt teatud ulatuses riiklikku toetust poliitilistele vooludele, mis ei pretendeeri valdavale populaarsusele.

Olles vaadelnud Eesti demokraatlikku kogumust, näib mulle, et liiga suur osa sellest toetub näilisusele, mitte sisule. Ka äärmiselt nutikat süsteemi on õpitud kuritarvitama ja tõelistele reformidele kosmeetikat eelistama. Veelgi enam, näiteks D’Hondti süsteemi perverssusi võetakse iseenesestmõistetatava reaalsusena, mitte valijaskonna meelsuse avaldustena. Sellele kleebitakse külge teadmatute vaikiv toetus.

Mis juhtuks, kui valimissüsteemi kohendataks ja lõpetataks suuremate parteide eelistamine? Küllap ei midagi suurt, vaid loomulik tasakaal loksuks kenasti paika. Ei lõpeks maailm. Löögi all oleks vaid mugavusele orienteeritud status quo.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Marektamm-5 Missing Joel_chevreuil Missing Missing Aa0114715 Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Praegune süsteem poolproportsionaalne

Eesti Vabariigi põhiseaduse §60 sätestab, et „Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel.“ Sama kehtestab ka Riigikogu valimise seadus §1 lõige 4. Seesuguse sätte eesmärgiks on tagada valijate võimalikult võrdne esindatus seadusandlikus kogus, st. võrdne esindatus tegelikus seadusloome ja -muute protsessis.
Tegelikult ei ole aga praegunegi süsteem täielikult proportsionaalne. Selle sätestab esmajoones 5% valimiskünnis, mis on kehtestatud Riigikogu töö tulemuslikkuse tagamiseks, st. väikeparteide või üksikanditaatidest tuleneva võimaliku „müra“ kõrvaldamiseks. Ebaproportsionaalsus süvendub veelgi valimiskünnise tõttu „kaotsi läinud“ mandaatide asendamisel kompensatsioonimeetodil (Riigikogu valimisseadus §62 lõige 5), milles on D'Hondti jagajaid modifitseeritud nimelt ebaproportsionaalsuse suunas. Siingi eelistatakse suuremaid erakondi, kuivõrd kasutatakse modifitseeritud D'Hondti jagajaid näiteks Saint-Laguë'i meetodi asemel.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Põhjendada miks modifitseeritud d'Hondt

Joel Hirve esile toodud modifitseeritud d'Hondti jagajate kasutamine tuleks selgelt ja avalikult põhjendada. On arutlusel olnud ka André Sainte-Laguë'i meetodi rakendamine Eestis. Need arutelud võiksid evida laiemat ühiskondlikku kandepinda.
Näib kummaline, et võimule pääsenud erakonnad kohendavad valimissüsteemi sellisel viisil, et see annab suurematele erakondadele valimistel selge ja ühemõtelise eelise: Ehk on mõnede Riigikogu toolide alla kasvanud liiga sügavad juured?
Seega - valimissüsteemi lihtsustamine Joel Hirve välja pakutud variandis oleks lihtsam, proportsionaalsem ning annaks paremad võimalused ka väiksematele erakondadele (kes on ka mingite ühiskonnarühmade esindajad). Väiksemate üksuste pääsemine Riigikokku ei pärsi olulises ulatuses Riigikogu tööd ning pigem annab sellele institutsioonile laiema kandepinna.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Kompensatsioonimandaatidest peab üldse loobuma.

Modifitseeritud d `Hondti meetod suurendab alates teisest kõiki võrdlusarve.See loob suurematele parteidele lisaeelise.Kui ka astendamisest loobuda,saavad suuremad nagunii “preemiamandaadid”.Seda need kompensatsioonimandaadid sisuliselt ju on.Et süsteem oleks proportsionaalsem,tuleb taoline mandaatide jagamine lõpetada.Saab jagada tunduvalt proportsionaalsemalt.Pakkusin üht võimalust lingil.

link: www.rahvakogu.ee/ideas/677-mandaatide-jaotamine-ringkondades-ettepaneku-selgitus

Toivo Kalmo
31. jaanuar