Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Tõnu
Anton
28.01.2013

Rahva seadusandliku initsiatiivi kehtestamine on keskne teema

Lugedes tehtud ettepanekuid ilmneb, et:rahvas ei ole rahul:
- parteide rahastamisega riigi poolt ja sellega, et annetused ei ole läbipaistvad.
- erakondade (parteide) sisedemokraatiaga, parteide registreerimise tingimustega, aga samuti parteidesse kuulumise jätkumisega pärast valituks osutumist või ametisse astumist.
- täna kehtiva Riigikogu valimise seadusega, valimiste rahastamisega, Riigikogu liikmete kuulumisega riigiettevõtete nõukogudesse ja nõukogudest tasu saamisega.
- Riigikogu liikmete käitumisega, ei ole rahul, et valitud saadikud ei arvesta oma valijate ootustega jne.
- sellega, et tal puudub sisuline võimalus kõrgeima riigivõimu kandjana sekkuda riigile ja rahvale olulistes küsimustes riigivõimu teostamisse valimistevahelisel ajal.

Kaasatuse valdkonnas on tänaseks tehtud 142 ettepaneku hulgas 26 ettepanekut, mis on seotud rahvahääletuste või referendumitega. Neid 26 ettepanekut on toetatud kokku 1246 korral, mis ilmekalt näitab selle küsimuse olulisust

Põhiseadus täna rahvale seadusandlikku initsiatiivi ei võimalda. Sellest puudusest räägiti juba põhiseaduse rahvahääletuse eel, kuid sisse see viimata jäigi. Täna võime näha, et see on põhjustanud võimu sügava võõrandumise rahvast, kusjuures rahval puudub reaalne põhiseaduslik võimalus tekkinud olukorda parandada.
Igasugune altpoolt tulev initsiatiiv, mis ei sobi parasjagu võimulolijatele, võib sumbuda Riigikogu komisjonides ja koridorides. Riigikogu ei pea arvestama ka rahvakogu kaudu tulnud ettepanekutega.

Tegelikult on nii, et Riigikogu valimise seadust, parteide riigipoolset rahastamist, Riigikogu liikme palka ja muid rahalisi hüvitisi, aga ka paljusid riigi ja rahva jaoks üliolulisi asju nagu energeetika, maavarade ja loodusressursi kasutamine jms. ei tohiks olla üldse Riigikogu otsustamise pädevuses, vaid neid peaks otsustama rahvas rahvahääletuste korras. Kuni see võimalik ei ole, siis ei ole võimalik ka riigi poliitiline areng evolutsioonilisel viisil. Streigid ja meeleavaldused on juba igapäevased asjad, kuid see ei ole enam konstruktiivne evolutsioonilise tee.

Toodud asjaolusid arvestades teen veelkord ettepaneku sätestada põhiseaduse 3. peatükis „Rahvas“ säte rahva seadusandliku initsiatiivi õiguse kohta, mille alused ja rakendusmehhanism sätestatakse vastava seaduse kaudu.
Ära jätta ka põhiseaduse §105 säte "Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised." See säte pärsib Riigikogu initsiatiivi viia läbi rahvahääletusi.
Vastav põhiseaduse muudatus koos Rahva seadusandliku initsiatiivi seadusega kehtestada aega viitmata rahvahääletuse kaudu.

Missing Marektamm-5 Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2003.01.20.passipilt Missing Vello Missing Missing Heli_koit 1136384 Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Imgp6928_daaliat_otsimas Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile