Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

76052_10150134996984908_7612480_n Kaarel
Vaidla
28.01.2013

Üks üleriigiline valimisringkond

Holistlik elik tervikust lähtuv arusaam riigist ütleb, et riik ei ole pelgalt tema osade summa, vaid iseseisev tervik. Sellest vaatepunktist lähtudes tuleks hoiduda piirkondliku esindatuse põhimõtte rakendamisest riigi-kogu valimistel. Seega, luua üks üldine üleriigiline valimisringkond, mis tagab ühtlasi täielikult valimiste üldisuse ja ühetaolisuse (Eesti Vabariigi põhiseaduse §60. Riigikogu valimise seaduse § 1 lg 2). Seesugune muudatus pole vastuolus põhiseadusega, kuid nõuab olulises ulatuses Riigikogu valimise seaduse muutmist (eeskätt 3. peatükk §§ 6-7, 9. peatükk § 62).

Tugevused:

+ Kõik valijad saavad valida kõiki kandidaate – suurem tõenäosus leida endale sobiv kandidaat;

+ Lihtsustab kandidaatide esitamise protsessi – ei tule valida ringkonna vahel, kus kandideerida;

+ Erakondlike suletud nimekirjade kadu – pole erinevust ringkondlikul ja üleriigilisel nimekirjal;

+ Valimissüsteemi lihtsus.

Nõrkused:

– Kandidaatide suur hulk valimisringkonnas.

Võimalused:

+ Paranevad üksikkandidaatide võimalused mandaadi saamiseks;

+ Kaovad peibutuskandidaadid praegusel kujul.

Ohud:

– Kahaneb regionaalsete kandidaatide arv ja ka esindatus Riigikogus;

– Valimiskampaania teostamise võimekus muutub veel olulisemaks kui praegu;

– Valijal on keeruline hallata kõigi kandidaatide tausta ja valimisplatvorme ning seeläbi teostada parimat võimalikku valikut.

link: muasaasu.wordpress.com/

Missing Missing Missing Missing Mina Missing 76052_10150134996984908_7612480_n Missing Missing Mati2 Missing Missing Missing
Missing Aa0114715 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Kodanik annab valides üle oma usalduse konkreetsele isikule

Üks nimekiri näitab selgust, millist kandideerivat inimest usaldati (ei püüa rääkida laialivalguvast udusest hääle andmisest parteile). Kui kodaniku usaldusisik elab Rakveres ja kodanik ise Viljandis, siis praegu puudub kodanikul enamasti reaalne võimalus valida oma tegelikku lemmikut (usaldada enda eest tegutsema). Üks nimekiri looks selle võimaluse.

Hannes Puidet
29. jaanuar