Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

76052_10150134996984908_7612480_n Kaarel
Vaidla
28.01.2013

Riigikogu rotatsioon

Valimine Riigikogu komisjonidesse võiks toimuda igal aastal, st. komisjonid jagatakse kolmestesse rühmadesse ning valimine toimuks nende kolmeste plokkide kaupa (st. mitte 11 komisjoni korraga). Riigikogu esimehe ja aseesimehe valimine toimuks koos ebatäeieliku kahese grupiga. Riigikogu liikme ning seega ka komisjoni mandaat oleks jätkuvalt neli aastat, kuid iga rühma mandaadi algusaeg oleks erinev.

Komisjonid võiks rühmitada näiteks järgmisel viisil (samasse rühma kuuluvad komisjonid valitakse korraga): 1. a) haridus- ja teaduskomisjon, b) kultuurikomisjon, c) sotsiaalkomisjon ; 2) a) justiitskomisjon, b) majandus- ja kommunikatsioonikomisjon, c) rahanduskomisjon; 3) a) keskkonnakomisjon, b) põllumajanduskomisjon, c) sisekomisjon; 4) a) kaitsekomisjon; b) väliskomisjon; c) Riigikogu esimees ja aseesimees.

Seesugune ülesehitus võimaldaks paremat teemade läbiarutamist. Kandidaadid ei pea süvitsi käsitlema kõiki valdkondi ja ka valijal ei tuleks tutvuda kõikide valdkondadega lühikesel perioodil iga nelja aasta tagant. Ühiskondlik debatt oleks pidev, seejuures on igal aastal fookuses kitsas teemadering, millega saab rahulikult tutvuda ning soovi korral süveneda. Kuna kandidaadid kandideerivad konkreetsesse komisjoni võiks see olla aluseks ka kandidaatide valimisplatvormide ühetaolisusele ning nende paremale valijapoolsele võrdlemisvõimalusele. Valimistoiming on kolme hääle korral valijale lihtsam kui kaheteistkümne puhul. Iga-aastased valimised tekitavad valijas harjumuse tegeleda poliitiliste küsimustega ning olla alaliselt kursis sellega, mis võimukoridores ja -saales tegelikult toimub.

Ettepanek nõuab Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60 muutmist valimiste ülesehituse ning toimumise aja osas.Olulisel määral tuleks ümber kirjutada Riigikogu valimise seadus ning Riigikogu kodu- ja töökorra seadus.

Tugevused:

+ Riigikogu töö pidevus;

+ Riigikogu koosseisu pidev uuenemine;

+ Valimisarutelude keskendumine väiksemale teemaderingile.

Nõrkused:

– Riigikogu koosseisu pidev muutumine;

– Tervikliku riigipildi murendamine;

– Täiendavad valimiskulud iga-aastaste valimiste korraldamiseks.

Võimalused:

+ Tänu iga-aastastele valimistele paraneb valijate poliitiline harjumus – võim ei ole enam võõras;

+ Üldiste ja ebamääraste valimisloosungite asemel sisuline ja süvenenud arutelu piiratud teemaderingis. Valimiseelsed arutelud valijale hoomatavamad;

+ Riigikogu töö tõhususe kasv pidevalt uueneva Riigikogu näol;

+ Roteerumise läbi pelgalt klidkondlike ning era-huvide esindatuse ja kaitstuse vähenemine täiskogu istungeil.

Ohud:

– Iga-aastased valimised on valija jaoks liig ning ta võõrandub võimust täielikult – valimisosavõtu oluline langus;

– Üksikuile teemadele keskendumisel kaob tervikpilt käest;

– Riigikogu töö tõhususe langus rahvasaadikute pideva vahetumise tõttu.

link: muasaasu.wordpress.com/

Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 76052_10150134996984908_7612480_n Missing Mati2 Missing Missing Missing
Aa0114715
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile