Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

76052_10150134996984908_7612480_n Kaarel
Vaidla
28.01.2013

Piirata poliitilist agitatsiooni. Valimiskampaania haldus ERR-i pädevusse.

Hetkel on Riigikogu valimise seaduse 2. peatükiga piiratud aktiivne valimisagitatsiooni aeg (alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast valimisteni, § 5 lg 1), see on keelatud valimispäeval (§ 5 lg 2) ning hääletamisruumis ja selle vahetus läheduses (§ 5 lg 3). Aktiivse agitatsiooni perioodil on keelatud kandidaatide välireklaam (§ 51). Ilmselgelt on nimetatud meetmed agitatsiooni piiramisel ebapiisavad – valija upub valimisperioodil valimisreklaami sellisel määral, et see ohustab tema valimisinnu valimispäevani püsimist.

Kui kirjalikult postitatavat reklaami võib oma postkasti ühemõttelise tähistamisega vähendada või siis selle sootuks kaotada, siis televisiooni ja raadioside vahendusel edastatavat reklaami ei peata ükski kleebis. Peamine probleem seisneb selles, et nimetatud kihutusviisid ei evi eal sisulise debati mõõtmeid ning nendes sisalduva teabe hulk ei ole proportsionaalne vastavasse reklaami investeeritud rahasummadega.

Soodustamaks valimiskampaaniatesse suunatava raha tõhususe kasvu tuleks seada valimiskuludele ülempiir – kvantiteedi langus esitab reklaamile sisuldasa kvaliteedi tõstmise nõude. Lisaks tuleks keelata televisioonis ja raadiolevis saadeteväline reklaam, kirjutavas pressis artikliväline reklaam – agitatsioon võiks toimuda vaid debattide, intervjuude, persoonilugude läbi. Valimiskampaania sisuline haldus Eesti Rahvusringhäälingu pädevusse. Koostada näiteks kõiki kandidaate tutvustavad järel- (või ainult võrgus) kuulatavad raadioklipid. Valimsdebattide koosseisu osas võiks anda hääle ka kuulajaile, kdoanikele. Lisaks luua kandidaatideülene võrgukeskkond, kus lisaks kandidaatide üldtutvustusele ja platvormide esitamisele toimuksid ka kirjalikud debatid-väitlused, kandidaati vastamised erinevatele küsimustikele, videokonverentsid. Valijad saaksid esitada avalikke küsimusi ning kandidaadid saaksid neile anda avalikke vastuseid.

Tugevused:

+ Väiksemad kulutused valimisreklaamile;

+ Kandidaatide platvormide ja vaadete ühetaoline tutvustamine laiema ühiskondliku kandepinnaga ühtses keskkonnas.

Nõrkused:

– Reklaami kvantiteedi kahanemine.

Võimalused:

+ Reklaamis sisalduv teave viiakse proportsionaalsesse vastavusse reklaami investeeritud rahasummadega;

+ Valimisreklaami muutumine sisulisemaks;

+ Valijate teadlikkuse kasv valimiskorraldusest – enda võimu parem mõistmine;

+ Reklaamimassiivide vahele mõtlemisruumi jätmine lubaks valijatel teostada teadlikumaid valikuid;

+ Sümpaatsema valimiskampaania läbi valimisosaluse kasv;

+ Kandidaadid seatakse agitatsiooni teostamisel võrdsemasse seisu.

Ohud:

– Loosungite puudumisel ei mõista valijad kandidaatide nägemust ning võimalikku tegevu7st Riigikogus – platvormide sisuline käsitlemine käib keskmisel valijal üle jõu;

Valimisreklaami hulga langus ning meediumite vähenemine võib kaasa tuua ka valimisosaluse languse.

link: muasaasu.wordpress.com/

Missing Missing Kass_ja_mnp_x Missing 76052_10150134996984908_7612480_n Missing Missing Mati2 Missing Missing
Aa0114715
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile