Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

76052_10150134996984908_7612480_n Kaarel
Vaidla
28.01.2013

Erakondade otsese riikliku rahastamise lõpetamine

Erakonnaseaduse §127 sätestab erakondadele igakuised eraldised riigieelarvest. Seejuures sõltuvad eraldise suurused kohtade arvust Riigikogus (§127 lg 1) või toetusest viimastel valimistel (§127 lg 2). 2012. aastal oli ja 2013. aastal on seesuguseks riigieelarveliseks eraldiseks 5 412 678 eurot. Seejuures on väga suur toetusmäära lõhe Riigikokku pääsenud ning Riigikogust välja jäänud erakondade vahel – seesugune toetusviis kinnistab võimuparteide võimu.

Arvukaile valijaile avaldub selle raha põhilise tarvitamise viisina valimisreklaam. Valimisreklaamide (mis oma sagedases sisutühjuses valijale kohati suisa mõnitavana mõjuvad ja oma ohtruses võimalikku sisulist arutelu lämmatavad) mõistmatu maksumus ning teabesisu ebaproportsionaalsus kehutab esitama käesolevat ettepanekut lõpetada erakondade otsene rahastamine riigieelarvest (võrdle Läti, Küpros, Malta). Erakonnad ja kandidaadid võiksid seesuguseid arutusi teostada isikliku raha või eraisikutest annetajate toel – valijal ja maksumaksjal on keeruline mõista sellise tegevuse riiklikku ja ühiskondlikku otstarbekust.

Nagu ühes teises ettepanekus juba nenditud („Peatada Riigikogu ja Valitsuse liikmete erakondlik kuuluvus“), siis erakondlik kuuluvus võib piirata rahvasaadikute vabadust (erakond võib ühel või teisel viisil nende otsuseid mõjutada). Seetõttu peaks muutma erakonnad kodanikuühiskonna maailmavaatelisteks mittetulunduslikeks ühendusteks, mis ei teosta riigis seadusandlikku ega ka täidesaatvat võimu. Riigieelarvelised eraldised tuleks suunata era-kondliku propaganda teostamise asemel ühis-kondliku debati arendamisse. Näiteks ERR-ile valimisarutelude laiaulatuslikumaks ja sisulisemaks käsitlemiseks. Või siis kodanikele poliitikaportaali loomiseks, kus saaks tasuta tutvuda demokraatia põhialuste, riigi toimemehhanismide ning kommenteeritud seadustega ja valimiste eel ühetaolisel viisil kõikide kandidaatide ja nende platvormidega. Ühtlasi võiks see olla paigaks, kus võimulolijad teavitavad kodanikke oma tegevuskavade täitmisest.

Erakondade rahataotlused ja eraldised neile võiksid aset leida teiste mittetulunduslike organisatsioonidega ühetaolistel alustel.

Tugevused:

+ Parem riiklik kontroll riiklike eraldiste kasutamise üle, sh. Valimisreklaami üle;

+ Riigi osaluse kasv valimisdebati korraldamisel.

Nõrkused:

– Riigi osaluse kasv valimisdebati korraldamisel.

Võimalused:

+ Rahvasaadikute suurem vabadus erakondadest, sest finantsiline sõltuvus on väiksem;

+ Valimisreklaamide sisukuse kasv, parem proportsioon investeeritavate vahendite ning reklaamis sisalduva teabe vahel;

+ Erakondliku manipulatsiooni asemel riigi rahade investeerimine kodanike poliitilse teadlikkuse kasvu.

Ohud:

– Erakonnad ei suuda rahapuudusel oma tegevusi soovitud ulatuses teostada ning oma liikmete huvide ja maailmavaate eest seista;

- Erakonnad kasutavad oma tegevuse rahastamiseks varjatud viise , mis võivad halvimal juhul.põhjustada ohtu riigi julgeolekule ja iseseisvusele.

link: muasaasu.wordpress.com/

Facebooki_uus_pilt Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 76052_10150134996984908_7612480_n Missing Missing Missing Missing Missing Mati2 Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Erakond ei erine oma mittetulundusühingutest...

... ja seltsidest. Seega on täiesti põhjendamatu riigikassast nende toetamine teisel moel, kui muude organisatsioonide toetamine.
Kaarel Vaidla välja toodud oht, et erakond ei suuda rahapuudusel oma tegevusi teha.... Paljud kordades paremate suunitlustega MTÜ-d ei suuda rahapuudusel ellu jääda, sest nende toetajate hulk on väike ning riiklik abi olematu. Kui erakonnal ei ole toetajaid, kes on oma maailma vaate eest nõus ilma rahata seisma või selle eest veidi maksma, siis... ei ole sellise parteil ka põhjust oma maailmavaadet minna ellu viima üle Eesti. See ei välista ega takista olulistes punktides kodanikuühiskonna kättesaadavatel viisidel oma olulisi muresid viimast valitsuse või vastava ministeeriumi või KOV lauale ning selle eest seista.

Hannes Puidet
29. jaanuar

Vastusena Hannes Puidetile

Mittetulundusühingute suunitluste headuse ja halbuse üle ei ole võimalik üheselt otsustada. Küll aga näib demokraatlikkus ühiskonnas mõnevõrra kohatu kui mõningaid mittetulundusühinguid eelisarendatakse seesugusel viisil ja hulgal ulatusliku riigieelarvelise eraldise näol. Seejuures on selle eraldise suuruse üle otsustamine antud nendesamade mittetulundusühingute esindajate kätte. Ohtude rubriigis on lihtsalt välja toodud objektiivsed negatiivsed süsteemi rakendamise tagajärjed.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar