Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
29.01.2013

Võrdsed õigused sünnijärgsetele ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud kodanikele.

Ettepaneku autor Yana Toom, saabus e-posti teel:
Viimasel ajal taas aktuaalseks muutunud topeltkodakondsuse teema on jällegi toonud päevavalgele asjaolu, et tegelikult on Eestis kahte tüüpi kodanikke. Esiteks sünnijärgsed kodanikud, kes Põhiseaduse kohaselt omavad õigust topeltkodakondsusele ja kellelt ei saa kodakondsust ära võtta mitte mingil juhul, ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud kodanikud, kellel puudub õigus omada kahte kodakondsust ning kellelt saab kodakondsuse ära võtta (näiteks ebalojaalsuse eest). Ka viimasel ajal algatatud topeltkodakondsuse debatis on juttu vaid sünnijärgsetest kodanikest.
Niisuguse olukorra tulemus on aga see, et inimene, kes on näinud kodakondsuse saamiseks tõsist vaeva, näidanud üles head tahet ja lojaalsust riigi suhtes, on kodanikuna haavatavam kui tema sünnijärgne kaaskodanik. Vähe sellest, riik annab juba naturalisatsiooni korras inimesele kodakondsust omistades talle signaali, et tegemist on teatud reservatsiooniga ja seda inimest usaldatakse vähem kui põliskodanikku.
Arvestades asjaolu, et üheksa kümnest naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud kodanikest on mitte-eestlased, tuleb tõdeda, et selline lähenemine ei ole kasulik ka ühiskonna nn lõimumisele ja kahtlemata ei teeni ka suurema kaasatuse eesmärki.
Seega pean vajalikuks võrdsustada sünnijärgsete ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud kodanike õigused.

Равные права граждан по рождению и по натурализации.

Актуализированная в последнее время тема двойного гражданства заставляет вновь обратить внимание на тот факт, что граждане Эстонии имеют неравные права. Согласно Конституции, гражданина по рождению нельзя лишить гражданства, к тому же он имеет право на двойное гражданство. В отличие от гражданина натурализованного – двойное гражданство запрещено, зато позволено лишение гражданства, например, за нелояльность. Инициированные в последнее время дебаты по поводу окончательной легализации двойного гражданства тоже распространяются лишь на граждан по рождению.

На практике это означает, что человек, который для получения гражданства предпринимал реальные усилия и проявил лояльность государству, став гражданином, оказывается более уязвим, чем его сограждане по рождению. Мало того: предоставляя ему гражданство, государство одновременно подает сигнал, что это делается с известными оговорками и доверяет новоиспеченному гражданину меньше, чем правопреемному. Учитывая же тот факт, что девять из десяти натурализованных граждан – неэстонцы, приходится признать, что такое отношение не может не накладывать свой отпечаток на т.н. процесс интеграции и уж никак не идет на пользу более активному вовлечению в общественную жизнь..

Исходя из вышесказанного считаю необходимым унифицировать права граждан по рождению и по натурализации.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile