Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
29.01.2013

Likvideerida üleriigiline 5% valimiskünnis.

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida üleriigiline 5% valimiskünnis.

Missing Missing Vello Missing Mina Missing Missing Missing Missing Aa0114715 Missing Missing Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Ebaproportsionaalsus

Eesti Vabariigi põhiseaduse §60 sätestab, et „Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel.“ Sama kehtestab ka Riigikogu valimise seadus §1 lõige 4. Seesuguse sätte eesmärgiks on tagada valijate võimalikult võrdne esindatus seadusandlikus kogus, st. võrdne esindatus tegelikus seadusloome ja -muute protsessis.
Tegelikult ei ole aga praegunegi süsteem täielikult proportsionaalne. Selle sätestab esmajoones 5% valimiskünnis, mis on kehtestatud Riigikogu töö tulemuslikkuse tagamiseks, st. väikeparteide või üksikanditaatidest tuleneva võimaliku „müra“ kõrvaldamiseks. Ebaproportsionaalsus süvendub veelgi valimiskünnise tõttu „kaotsi läinud“ mandaatide ümberjagamisel kompensatsioonimeetodil (Riigikogu valimisseadus §62 lõige 5), milles on D'Hondti jagajaid modifitseeritud nimelt ebaproportsionaalsuse suunas. Siingi eelistatakse suuremaid erakondi, kuivõrd kasutatakse modifitseeritud D'Hondti jagajaid näiteks Saint-Laguë'i meetodi asemel.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar