Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Nologo Andres
Laiapea
07.01.2013

Muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust

Ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimine ja -parteistamine algab kohalike omavalitsuste tasandilt ning selle pidurdamiseks tuleks muuta kohaliku omavalitsuse valimise seadust: minna üle süsteemile, mille puhul osutuvad valituks valimisringkonnas kõige rohkem hääli saanud kandidaadid, nimekirjast sõltumata.

Kui hetkel kehtiv valimissüsteem motiveerib erakondasid osalema kohalikel valimistel võimalikult pikkade kandidaatide nimekirjadega, mis omakorda kannustab neid tegelema inimeste sundparteistamisega, siis uus kord muudaks mõttetuks nii nimekirjade kunstliku pikendamise kui ka ainult üksikutele häältekogujatele panustamise. See parandaks poliitilist konkurentsi ja võimaldaks senisest suuremal hulgal valijatel näha enda poolt valitud isiku osutumist valituks, andes reaalse võimaluse ka üksikkandidaatidele.

Valituks osutunu lahkumisel volikogust võiks asendaja tulla konkreetse valimisnimekirja järgi ainult sel juhul, kui lahkutakse tõesti mõjuval põhjusel (tervislikul vms.) või asutakse tööle sama omavalitsuse teenistusse. Kui valimistel saadud kohast volikogus loobutakse aga selleks, et asuda või jääda näiteks Riigikogu liikmeks, siis tuleks asendaja üldnimekirjast, mis moodustub kõigist valimisringkonnas kandideerinud isikutest, kes reastuvad vastavalt saadud häälte arvule. See motiveeriks valituks osutunuid mitte hülgama enam nii kergekäeliselt kohalikel valimistel valijatelt saadud mandaati.

Kohalik tasand ei ole see koht, kus ajada erakonnapoliitikat. See nõuab poliitiliselt süsteemilt isikupõhist lähenemist; tugevat koostööd, mida ei takistaks erakondlikud piirid. Just liigselt nimekirjakeskne lähenemine hetkel kehtivas kohaliku omavalitsuse valimise seaduses on see koht, kust kasvab välja sundparteistamine.

Nologo Aa0183157 A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Imgp0354 Missing Facebooki_uus_pilt 418219_2782021467017_374458226_n_1_ Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Il_fullxfull.340947046 Missing Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Eugen_veges_naermas Mina_10dd Missing Toompeal Img_7421 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing A1474685_copy Avo Aa0314305 2006_0327esimesed0021 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Nagunagu Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vello Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Lauri_m6ek Jaak_haud Heli_koit 12231033_kmwre2 Missing Missing Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 L%c3%b5petamine_uus Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Voyag Missing
Missing Profiil Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Volikokku satub rohkem oma peaga mõtlejaid

Ettepaneku teostumine aitaks muu hulgas kaasa sellele, et kohalikel valimistel suure hulga hääli kogunud isik (tavaliselt vallavanem või linnapea) ei tooks endaga kaasa truualamlikke nimekirjakaaslasi, kes oma häältega poleks mingil juhul volikokku pääsenud. Usutavasti on rohkem hääli saanutel ka rohkem sisu (sh otsustusjulgust).

Mati Määrits
10. jaanuar

Omavalitsusvisioonist

Vastuseks Meelis Kaldalule.
Kena visioon. Täpsustuseks: volikogu liikmed peavad olema valitud, mandaadiga; vastasel juhul pole kohalikud seadused pädevad.
Küll olen seda meelt, et vallavanem komplekteerib vallavalitsuse kui meeskonna mitte-volikogu-liikmetest.
Sellise tingimuse peaks KOKS-i kirjutama. St kohalikus omavalitsuses järgitaks samuti (nagu Riigikogus) võimude lahususe printsiipi.
Mis puutub aga revisjonikomisjoni, siis selle mehitamine peaks üleüldse kuuluma opositsioonile (tingimuse peaks seadustama)

Avo Blankin
29. jaanuar

mõned mõtted lisaks

Omavalitsuse volikogu esimehe ja vallavanema(linnapea) ametid ühildatakse.
Vallavanemaks saab enim valijate hääli saanud kandidaat. Paremuselt teisel on õigus saada abivallavanemaks.
Valimised viiakse läbi ringkonniti. Ringkonna kanditaatide üks nimekiri ei või olla pikem ringkonna mandaatide arvust.
Volikogu liikmete ja linnapea umbusaldamiseks/tagasikutsumiseks korraldatakse vastava ringkonnas valijate e-hääletus.
Asendusliikme mandaadi saab valimisel esimene mandaadita jäänu.

Avo Blankin
15. jaanuar

Visioon KOV-st valla tasandil

Avo Blankinile, isiklikult kaldun toetama lähenemist, kus valla valitsemine on organiseeritud kolmest vaalast lähtuvalt; esiteks Rahvakogul põhinev tarkvara ("VALLAKOGU"), teiseks vallavanema valimine, kes esitab koos valimisplatvormiga ka meeskonna, (see ei pea olema täielik meeskond, puuduvad liikmed täidetakse avaliku konkursiga), ning kolmandaks riikliku tasandi revisjonikomisjon.

Meelis Kaldalu
24. jaanuar