Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toivo
Kalmo
07.01.2013

Kompensatsioonimandaadid ei peegelda valijate tahet

Kompensatsioon eeldab,et kes on midagi vähem saanud,sellele antakse juurde.Praegu on vastupidi,see kes on palju saanud,saab veel juurde.Sellepärast on kompensatsioonimandaadid lausa ebausad (eetikast rääkimata) ja mandaatide jaotamisel neid tarvitada ei tohi.Samas on poliitika siiski meeskonnatöö ja mõnesugune häälte ülekandmine on põhjendatud.Arvan,et kõik mandaadid tuleks jaotada ringkondades,kus
hääletustulemuste põhjal koostatakse nii sealkui ka üleriigiliselt vastavalt saadud häälte arvule kandidaatide pingeread-parteide (valimisliitude) kaupa (nn. avatud nimekirjad) Pingeridadesse kuuluvad ainult need kandidaadid,kes on kogunud ringkonnas vähemalt 5% lihtkvoodist.Vähem hääli saanud kandidaadid jäetakse kõrvale.Kõigepealt jaotatakse isikumandaadid ning siis ringkonna avatud nimekirja järgi hääli üle kandes ringkonnamandaadid.Ülejäänud ringkonnamandaadid jaotatakse,võttes arvesse erakonnale üleriigiliselt antud hääli.

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aa0314305 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vello Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Missing Missing 38525_423999983933_1630783_n Missing Missing Missing Missing
Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

KOV ja venelased

Vastavalt põhiseadusele on Eesti Vabariik loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel tagamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas ja hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.

Teadmata põhjusel on aga kohaliku omavalitsuse valimisel hääleõigus antud ka mitte-kodanikele. Narvas, Maardus, Kohtla-Järvel, Jõhvis jm on võimul venelased.

Eesti pealinnas, Tallinnas on juba üle kümne aasta võimul Venemaa mõjuagent - Edgar Savisaar.

Käesolev initsiatiiv tähendab Eestimaa venelaste käest tagasi võtmist: kohaliku omavalitsuse valimise seaduse kooskõlla viimist põhiseaduse ja keeleseadusega - mitte-kodanikelt hääleõiguse ära võtmist.

link: www.rahvakogu.ee/ideas/1103-kohalike-omavalitsuste-valimise-kord-pohiseadusega-kooskolla-haal-kodanikele

Kalev-Andres Rebane
21. jaanuar

Milleks remontida tehase praaki..

Nõus, et kompensatsioonimandaat ei toimi valija tahte järgi. Ja antud juhul on tegemist võrdlemisi surnult sündinud leiutisega, mida ikka veel elustada tahetakse.
Kõige õigem ja õiglasem ja demokraatlikum on ringkondade avatud nimekirja süsteem, kus valituks osutuvad rinkondades enim hääli saanud isikud, nimekirjast ja erakonnast sõltumata. Siia on võimalik rakendada ka kahe- või kolmeastmelist eelistusjärjekorra-süsteemi, et valitud saaks tõepoolest need, kes seda väärivad. Ja asenduse järjekord käib lihtsalt häälte arvu järgi.
See on ainus viis, mis tõepoolest teeb kandidaadid vastutavaks mitte nimekirjade koostajate vaid valijate ehk rahva ees.

Laur Lã•hmus
07. jaanuar

Häälte ülekandmisel on mõtet

Olen nõus.Sellepärast ma ei pooldagi üleriigilisi suletud nimekirju.Arvan,et kõik kandidaadid tuleks ringkonnas saadud häälte järgi parteide kaupa pingeritta seada.Hääli tohikski üle kanda ainult selle pingerea järgi.Ülekandmisel on mõtet,sest oletame,et Rein,Jaan ja Malle teevad valimisliidu ning saavad kambapeale kokku lihtkvoodi jagu hääli.Kui Jaan saab näiteks kõige rohkem hääli,siis kantakse ka Reinu ja Malle hääled talle üle ning Jaan saab mandaadi.Kuna nad on kolmekesi mõttekaaslased,siis toetab Jaan valitavas kogus ka Reinu ja Malle seisukohti.Kui häälte ülekandmist poleks,jääksid kõik kolm ilma mandaadita ja nende ideed ei jõuaks kuhugi.

link: Häälte ülekandmisel on mõtet

Toivo Kalmo
07. jaanuar