Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Mina_10dd Aivo
Peterson
29.01.2013

Riigipoolsed rahaeraldised parteidele jagada võrdväärselt kõikide ...

MAAKONDADE vahel võrdselt . Ja otse piirkondlikele kontoritele ja eelkõige kohaliku erakondliku töö arendamiseks ja tutvustamiseks. Selline meede aitaks vähendada erakondade Tallinna-keskset parteipoliitilist tsentraliseeritust ja suurendaks konkurentsi erinevate parteide maailmavaadete vahel. Tänasel juhul parteide peakontorid on nii mugavaks läinud ega taha lisasentigi anda nende piirkondade tarvis kus domineerivad nende konkurendid. See aitaks vähendada PIIRKONDLIKKU ÜHEPARTEISTUMIST. Ja tõmbaks nn.poliittsentreid ka ääremaadele . Täna ollakse liialt mugavalt tallinnakesksed.

Missing Mina_10dd Missing
Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Seletan siis veits lahti ...

Jagada kõikide maakondade parteikontorite vahel - Et igal erakonnal oleks oma esindus igas Eesti maakonnas. Ja kui esindust pole siis jääb selle osast lihtsalt ilma. See süsteem pole üldse keeruline - kõik erakonnad teavad oma riigipoolset rahaeraldust - jagage maakondadega ja kandke üle. Las igal erakonna esindusel olla oma pangaarve a/a nr. , mis siin keerulist on? Riigikogu Rahanduskomisjon või Riigikontroll las kontrollib siis nende vahendite sihtotstarbelist kasutamist antud piirkonna erakonna esindajate poolt. Et iga sent oleks kulutatud maakonna erakonnasiseseks arenguks. Poliittsentrid tuleb väljatõmmata Tallinna peakontoritest. Las tegutsevad rohkem maakonnakeskustes käsikäes ka Maavalitsustega , riigiesindustega, kolmanda sektoriga ja eelkõige ka oma tänaste-homsete valijatega.

Aivo Peterson
29. jaanuar

Süsteemi tüsilikkuse kasv

- Erakondade rahastamise keerulisemaks muutmine, mis ei pruugi evida soovitud tõhusust ja tulemit. Keeruline selgelt ja kõikehõlmavalt määratleda erakondade piirkondlikku tööd - erakondadel püsivad arvukad võimalused raha ikkagi soovi kohaselt "ümber kantida".
- Poliittsentrite tõmbamine ääremaadele jääb veidi arusaamatuks - võiks täpsustada, mida selle all mõeldud. Küll võiks ettepanek soodustada poliitilise debati hoogustumist ning mitmekesistumist nondel ääremaadel ja seega võiks vastanduda ka nimetet üheparteistumisele. Siiski süsteemi ja võimalike kontrollmehhanismide tüsilikkus kaaluvad üles võimalikud positiivsed küljed.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
29. jaanuar

Vastusena Aivo Petersoni selgitusele

Tänan väga nõnda kiire selgituse eest!
- Süsteemi keerulisus tähendab esmajärjekorras keerulisuse kasvu võrreldes praeguse süsteemiga. Lisaks seda, et keerulisuse kasv ei ole seejuures proportsionaalne süsteemi eeldatava tõhususega (mitte aga seda, et süsteem loomuldasa või sisuliselt arusaamatu oleks). Vahendite sihtotstarbelist kasutamist antud piirkonna poliitilise debati ning demokraatia edendamiseks on väga raske kontrollida. Pealegi Riigikogu rahanduskomisjonis teevad otsuseid raha kasutamise kohta nendesamade erakondade esindajad, kes rahakasutusest aru annavad. Riigikontroll oleks ehk sõltumatum asutus, kuid ka neil on raske raha sihtotstarbelise kasutamise kohta ühest hinnangut anda. Ilmselt ei saavutaks muudatus oma planeeritud eesmärki.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
29. jaanuar