Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
29.01.2013

Valimiskampaania riigi toetusel võrdsetes kogustes

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
On selge, et erakondade rahastamine on üks olulisemaid tegureid, mis võib mõjutada demokraatiat ja halvemal juhul ka meie riiki ja iseolemist. Erakondade sõltumatuse ja demokraatia säilitamiseks ei saa lubada mingeid annetusi erakondadele. Et anda kõigile kodanikele ja maailmavaadetele võrdsed võimalused esindajate valimisel riigikokku, võiks riik rahastada kogu valimiskampaaniat, andes igale erakonnale võrdselt tasuta trükiruumi üleriigilistes ajalehtedes, võrdselt tasuta eetriaega raadios ja televisioonis. Erakondade igapäevase tegevuse ülalpidamiseks jääksid liikmemaksud. Erakondade registreerimiseks nõutava miinimum liikmete arvu puhul on see täiesti piisav selleks.
Erakonna liikmena arvestatakse ainult seda, kes on tasunud jooksva aasta liikmemaksu. Liikmemaksu tasumist (erakonna registreerimiskõlblikkust) kontrollib valimiste peakomisjon enne erakonna kandidaatide registreerimist.

Missing Missing Missing Missing Vello Missing Missing Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Erakondade võimaluste võrdsustumine

+ Praegusel hetkel eksisteerib väga suur lõhe Riigikogu mandaadi saanud ning mandaadita jäänud erakondade vahel, mis annab valimiskampaanias eelise juba Riigikogukoha saanud erakondadele. Seesugune süsteem toetab võimu kinnistumist kitsa erakondaderingi kätte. Agitatsioonivõimaluste ühtlustaine võimaldaks aktiivse agitatsiooni perioodil kõigile rakonnile võrdse(ma)d võimalused oma seisukohtade esitamisel.
+ Suurim kirjeldatud süsteemi eelis on selle lihtsus ning läbipaistvus. Liikmemaksudega ei ole nii lihtne manipuleerida kui annetustega ning manipuleeritavate rahasummade suurus ei tasu vaeva. Annetusvõimaluste kaotamine peaks lihtsustama kontrolli erakonna rahaliste allikate üle.
+ Riiklik kontroll valimiskampaania üle võiks soodustada valimisagitatsiooni sisulisemaks muutumist ning agitatsioonile kulutatavate summade ning selle teabesisu proportsioonide ühtlustumist.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
29. jaanuar

Ebaproportsionaalsus

- Erakondadel on ühiskonnas oluline roll suurte ühiskonnagruppide maailmavaadete esindamisel ning paljude kodanike jaoks on oluline seda esindatust rahaliselt toetada. Annetuste keelamine kaotaks selle võimaluse.
- Erinevatel erakondadel on erinev suurus ja seega ühiskondlik toetus. Vahe on väga suur, kas erakonnal on 10000 või 1000 liiget. Võib-olla peaksid sellest lähtuvalt ka kampaaniavõimalused olema erinevad. Praegune rahastussüsteem üritabki tagada erakondade toetuse, mis on proportsioonaalne kodanike toetuse. Iseasi, kas praegune süsteem selle ülesandega hakkama saab.
- Kirjeldatud süsteem pooldab jätkuvalt erakodnlikku agitatsiooni. Üksikkandidaatide võimalused püsivad jätkuvalt väiksed. Samas on see ka teataval viisil põhjendatud - erakonnad esitavad suuremaid ühiskonnarühmi, üksikkandidaadid mitte. Samas võivad teoreetiliselt üksikkandidaadidki esindada suuremaid ühiskonnagruppe (n. Indrek Tarandi valimine europarlamenti).

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
29. jaanuar