Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Ilmar
Pappel
29.01.2013

Kodanikud osalevad poliitilistes otsustustes uudse poliitilise volitamisega

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks ja positiivse tulemi korral erakonnad registreeritatakse ümber Mittetulundusühingute seaduse järgi üldises korras.
2)kehtiv Riigikogu valimise seadus seatakse rahvahääletusele peatamiseks.

3)rahvahääletusele seatakse Tsiviilseadustiku üldosa seaduse täiendus alljärgneval kujul:.

„Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 4. osa (Tehingud) 8.peatüki (Volitamine) § 115 (Tehingu tegemine esindaja kaudu) täiendatakse poliitilise volitamise lõikega (4) järgmiselt:

„(4) Eriliigiliseks volitamiseks on tehingu tegemiseks esindaja määramine poliitilise volitamisega, kus toimub volitamine otsustuste tegemiseks seadusloome protsessis järgmiselt:

1)Põhiseadusliku kõrgeima võimu kandjana Eesti Vabariigi iga täisealine ja teovõimeline kodanik võib poliitilises volitamises sisalduvaid õigusi realiseerida oma virtuaalse osalustegevusega Riigikogu töös Riigikogu virtuaalse liikmena kui iseenda poliitiline volitatu või võib poliitilise volitamise kaudu määrata oma esindajaks teise füüsilise isiku;
2)poliitiline volitamine on otsene, avalik, tähtaegne, edasivolitamise õiguseta, poliitilise volitamise kaudu saab üks füüsiline isik oma volinikuks (poliitiliseks esindajaks) määrata ühe füüsilise isiku;
3)poliitilise volitamise kaudu esindajaks kandideerijale võib seadusega kehtestada nõudeid kodakondsuse, vanuse, haridustaseme, erialase kvalifikatsiooni, erialase töökogemuse, süülise toimimise eest karistatuse puudumise kohta;
4)poliitilise volitamise kaudu esindajaks kandideerija avalikult annab teada tööks Riigikogu millises alalises komisjonis ta kandideerib ning millise töötasu ta oma töö eest Riigikogus soovib saada, kui temast saab Riigikogu koosseisuline liige;
5)poliitilise volitamise kaudu oma esindaja määramisel määrab iga volitaja, kui suure töötasu ta oma esindajale soovib määrata, kui tema esindaja saab Riigikogu koosseisuliseks liikmeks;
6)poliitilise volitamise kaudu Riigikogu koosseisuliseks liikmeks saanule määrab Riigikantselei töölepingu sõlmimisel töötasuks talle volitajate poolt soovitud töötasude mediaani;
7)poliitilise volitamise kaudu esindajaks volitatu realiseerib oma volituse tööga Riigikogu koosseisulise liikmena, kui temal on rohkem kui ühe poliitilise kvoodi jagu kehtivaid poliitilisi volitusi;
8)üks poliitiline kvoot on vähim täisarv, mis ületab Eesti Vabariigi kõigi täisealiste ja teovõimeliste kodanike arvu suhet arvuga 101, mis on Riigikogu koosseisuliste liikmete arvu ülempiir;"

Ettepanek jätkub järgettepanekus pealdisega "Uudne poliitiline volitamine - (jätkumine)"

Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile