Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Ilmar
Pappel
29.01.2013

Uudne poliitiline volitamine (jätk 29.01.2013.a. ettepanekule)

Lõpetav jätk minu 29.01.2013.a. ettepanekule: "Kodanikud osalevad poliitilistes otsustustes uudse poliitilise volitamisega". Ettepaneku 1.osaga kattuv üldosa on lisades kaldjoontesse // paigutatuna.

/Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks ja positiivse tulemi korral erakonnad registreeritatakse ümber Mittetulundusühingute seaduse järgi üldises korras.
2)kehtiv Riigikogu valimise seadus seatakse rahvahääletusele peatamiseks.

3)rahvahääletusele seatakse Tsiviilseadustiku üldosa seaduse täiendus alljärgneval kujul:.

„Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 4. osa (Tehingud) 8.peatüki (Volitamine) § 115 (Tehingu tegemine esindaja kaudu) täiendatakse poliitilise volitamise lõikega (4) järgmiselt:

„(4) Eriliigiliseks volitamiseks on tehingu tegemiseks esindaja määramine poliitilise volitamisega, kus toimub volitamine otsustuste tegemiseks seadusloome protsessis järgmiselt: /
.......
9)ühest poliitilisest kvoodist väiksema arvu volitusi omav esindaja realiseerib oma volitusi Riigikogu virtuaalse liikmena oma volitajate virtuaalseid hääli koondavalt esindades;
10)alla poliitilise kvoodi poliitilisi volitusi omav esindaja saab Riigikogu koosseisuliseks liikmeks, kui ta poliitiliste volituste koguarv ületab poliitilise kvoodi;
11)kui Riigikogu koosseisulise liikme kehtivate poliitiliste volituste arv langeb alla poliitilise kvoodi, siis ta töölepingu lõppemisega taandub Riigikogu virtuaalseks liikmeks;
12)poliitiliste volitamiste kaudu Riigikogu esmane komplekteerimine koosseisuliste liikmetega loetakse toimunuks ja Riigikogu alustab tööd, kui poliitilise volitamise kaudu poliitilise kvoodi ületanud esindajate arv ületab poole Riigikogu koosseisuliste liikmete arvu ülempiirist;
13)poliitiliste volitamiste alusel Riigikogus poliitiliste otsustuste tegemine toimub koosseisuliste ja virtuaalsete häälte enamushääletusega poliitiliste täiskvootide järgi, kus Riigikogu iga koosseisuline liige omab ühe otsustushääle iga oma täiskvoodi kohta ja võrdväärseteks poolt- või vastuhäälteks loetakse ka virtuaalselt hääletuses antud hääli määral, mis täidavad poliitilisi täiskvoote;
14)Eesti Vabariigi iga täisealine ja teovõimeline kodanik on Riigikogu virtuaalne liige oma ühe virtuaalse häälega isiklikult ja sellel ajal, kui ta ei ole kehtiva poliitilise volitamise kaudu määranud endale esindajat või ei ole seda poliitilist volitamist kehtivalt peatanud või lõpetanud;
15)poliitilise kvoodi jagu esindushääli annab õiguse seadusalgatuseks;
16)tsiviilseadustiku üldosa seaduse sätted esindamise kohta kehtivad ka poliitilise esindamise kohta, kui nad ei ole vastuolus §115. paragrahvi 4. lõikega.“.“

Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile