Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Karli
Lambot
29.01.2013

Valimisliidud, üleriigilised nimekirjad jm

Valijate tahte osakaalu ja Riigikogu liikme vastutust oma valijate ees tuleks suurendada. Selleks tuleks ära kaotada üleriigilised nimekirjad ja kõik Riigikogu mandaadid tuleks välja jagada proportsionaalse printsiibi ja lihtkvoodi alusel üksnes valimisringkondades vastavalt saadud häälte arvule. Erakondade valimisringkonna nimekirjades tuleks kandidaadid reastada aga ümber vastavalt oma ringkonnas antud/saadud häälte arvule.

Tagada tuleks regionaalne ja samas võimalikult proportsionaalne valijate esindatus Riigikogus. Selleks tuleks säilitada tänane valimisringkondade arv ja mandaatide jaotus. Valimisringkondade arvu suurendamine ja koos sellega jagatavate mandaatide arvu vähendamine ühes valimisringkonnas on liikumine majoritaarse valimissüsteemi poole, mis vähendab erinevate ühiskonnagruppide huvide esindatust Riigikogus, mis on aga oht esindusdemokraatiale.

Riigikogu valimistel saavad osaleda valimisliidud, mille on loonud kas (1) kodanikud; (2) kodanikud ja erakonnad, või (3) ainult erakonnad. Muude ühingute osalemine Riigikogu valimistel on mõeldav ainult juhul, kui ka nende tegevus on allutatud erakonnaseadusele.

K.L. väikese grupi nimel

Missing Missing Missing Avo Missing Missing Missing Aa0114715 Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Riigikogu valimisseadus vastavusse EV Põhiseadusega

Tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseadusest:
---
§ 60. Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.
---
peab Riigikogu valimisseadus vabanema korporatiivsust soosivatest pügalatest. Nendeks on lisaks suletud nimekirjadele ka kompensatsioonimandaadid (d`Hondti jagajate jada) ja valimiskünnis.

Eesti Vabariik on sedavõrd küpses eas, et juba järgmised Riigikogu valimised oleks üldised, ühetaolised ja otsesed

Avo Blankin
29. jaanuar

Valija tahe paremini realiseeritud

Kui kõik mandaadid jagatakse valimisringkondades, peaks valijal olema kas kaks või kolm häält, see selgitaks valija tahet täpsemalt. Valija võib anda kõik oma hääled kas ühele kandidaadile või erinevatele kandidaatidele.

Rein Pihlar
31. jaanuar