Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Me Andrei
Lobov
30.01.2013

Обоснование языковых требований / Keeleoskuse nõude põhjendamine

Закон о языке указывает, что эстонский язык следует знать на уровне "необходимом для предоставления услуг или для выполнения рабочих задач" (Статья 23)
(I) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013

Уровень владения языком, согласно той же статье Закона о языке, устанавливает отдельным подзаконным актом - постановлением Правительства Эстонской Республики.
(II) https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011169

Установка языковых требований со стороны Правительства носит чисто декларативный и зачастую необоснованный характер, выпадающий из контекста.

Интересным и показательным примером служат специальные педагоги (Ст. 8), "чьи услуги нужны лицам с родным языком, отличным от эстонского." Здесь скорее выражена забота не о тех, кто является потребителем услуги ("выполнения рабочих задач"), а забота о некой абстрактной цели владения эстонским языком. Непонятно в чём в данном случае состоит польза для потребителя услуги от некоторого уровня владения языком поставщика услуги.

Утверждения о необходимом знании языка должны не декларироваться, а быть обоснованы для каждой из указанных профессий в постановлении (II). Обоснование должно состоять из перечня задач, выполнение которых требует определённого уровня владения языком. Обоснование должно быть дано в терминах применяемой шкалы измерений уровня владения языком.
(III) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013/htmllisa/1

***

Keeleseadus määrab, et eesti keelt peaks "oskama ja kasutama tasemel, mis on vajalik teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks" (§ 23)
(I) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013

Samuti sama seaduse paragrahv ütleb, et "avaliku teenistuja, töötaja ja füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Määruses reguleeritakse ... nimetatud isikute eesti keele oskuse ja kasutamise nõudeid, lähtudes töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukorrast."

Kui vaadata keeleoskuse nõudeid, siis on näha, et seal ei ole midagi "töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukorrast" vaid puht põhjendamatu deklaratsioon.
(II) https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011169

Nõutav keeleoskust ei saa ainult deklareerida, kuid tuleb põhjendada. Selleks on vaja kasutada samad määratlused, mis on ettenähtud skaalas:
(III) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013/htmllisa/1

Määrus (II) peab sisaldama ka ülesannete kirjeldamist iga ameti kohta, kust võiks kontrollida, et esitatud nõuded on põhjendatud.

Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Missing Missing Missing Missing Aa0114715
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile