Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Kogu poliitiline reklaam veebipõhiseks

See idee on kommentaariumis vähemalt korra juba ilmunud (Paul Are sulest), aga minu teada mitte eraldi ettepanekuna. Lühidalt - igasuguse poliitlise reklaami füüsilises või meediaruumis võiks asendada ühtse online-keskkonnaga, kus erakonnad saavad oma platvorme tutvustada ning kus erakondade ettepanekuid saaks valdkonniti analüüsida-võrrelda. Sellisel juhul piirduks kogu poliitline välireklaam veebikeskkonnast teavitamisega, mis muudaks valimiskulud ja seega ka erakondade rahastusvajaduse oluliselt väiksemaks. Siinkohal ei pea ma silmas avalikke valimisdebatte meedias, mis on oluline osa poliitilisest diskussioonist. Muuhulgas alandaks selline stsenaarium ka barjääri uutele erakondadele poliitilises elus kaasa rääkimiseks. Ühesõnaga "paberivabast valitusest" võiks edasi liikuda "paberivabade valimisteni".

Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing 76052_10150134996984908_7612480_n Missing Missing
Marektamm-5 Vello Missing Passipilt_eero_rang Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Agitatsiooni vormi ja sisu proportsionaalsus

Tähelepanu pöörata antud ettepaneku juures sellele, et kõneldakse poliitilisest reklaamist ehk siis seesugusest agitatsiooni viisist, mis on avalik, meeli ja pilku köitev ning mille eesmärk on populaarsuse võitmine. Seesugune agitatsioon ei ole enamasti kuigi sisuline.
Veebikeskkond tagaks kandidaatide platvormide ühetaolise ja neutraalse esitamise. Visuaalia nautlemise asemel saaks keskenduda platvormide sisule, loosungite talletamise asemel põhjalikumale analüüsile ning võrdlusele.
Seejuures ei oleks poliitiline debatt ju ainult veebipõhine. Allan-Hermann Pool ütleb otsesõnu, et ettepanek ei puuduta avalikke valimisdebatte meedias, mis poliitilise arutelu olulise osana säiliksid.
Vastusena Vello Järverannale: nõndanimetet valijate kergeimini manipuleeritav osa, kel pole asja netti usaldataks eeltoodud süsteemis sisuka avaliku debati hoolde. See võiks tagada nende parema informeerituse ja lõpliku valimisotsuse tegemise ratsionaalsetel ja mitte emotsionaal-esteetilistel alustel.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Analüüs

Tugevused:
+ Väiksemad kulutused valimisreklaamile;
+ Kandidaatide platvormide ja vaadete ühetaoline tutvustamine laiema ühiskondliku kandepinnaga ühtses keskkonnas.
Nõrkused:
– Reklaami kvantiteedi kahanemine.
Võimalused:
+ Reklaamis sisalduv teave viiakse proportsionaalsesse vastavusse reklaami investeeritud rahasummadega;
+ Valimisreklaami muutumine sisulisemaks;
+ Reklaamimassiivide vahele mõtlemisruumi jätmine lubaks valijatel teostada teadlikumaid valikuid;
+ Sümpaatsema valimiskampaania läbi valimisosaluse kasv;
+ Kandidaadid seatakse agitatsiooni teostamisel võrdsemasse seisu.
Ohud:
– Loosungite puudumisel ei mõista valijad kandidaatide nägemust ning võimalikku tegevust Riigikogus – platvormide sisuline käsitlemine käib keskmisel valijal üle jõu;
– Valimisreklaami hulga langus ning meediumite vähenemine võib kaasa tuua ka valimisosaluse languse.

Lisan enda lähedase ettepaneku:

link: www.rahvakogu.ee/ideas/1456-piirata-poliitilist-agitatsiooni-valimiskampaania-haldus-erri-padevusse

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Hoiame raha kokku

Miks Te Vello Järverand arvate, et nad praegu pole mõjutatavad? Uurige palun, kui palju on Teie tutvusringkonnas inimesi, kes viimastel valimistel, enne oma otsuse langetamist on lugenud läbi kõikide parteide valimisplatformid. Pakun, et mõni üksik, kui üldse. Ehk siis, nii väli- kui TV-sse paisatav loosunglik reklaam on manipuleerimine, sest parteid teavad väga hästi, et elektoraat ei viitsi valimisplatforme läbi lugeda. Väli- telereklaam tuleb keelustada ning lubada vaid trükised, mida võib postkastidesse panna (kuid nendegi puhul peaks olema lihtsalt photoshopitud näole lisaks programm ning link, kust/intenetist saab lisainfot.) Hoiab väga suure raha kokku ja ei lase valimistest avalikku palagani teha. ETV ja ETV2 on olemas, kust parteid saavad otse (võrdse ajaga) oma sõnumit väljutada + partei ajalehed ja veeb.

Indrek Illus
31. jaanuar

Võib-olla tulevikus

Praegusel hetkel on reaalne seis, et suurel osal valijate kõige kergemini manipuleeritaval osal ei ole eriti asja netti ja nood jäävad siis vaid sugulaste - tuttavate kuulujuttudest mõjutada. See aga pole enam iseotsustamine.
Valimisreklaam tuleks tsentraliseerida, nii et kõikide saadikute plakatid oleksid ühes mõõdus ja ühes koos. Samuti ei tohiks seal olla igasuguseid hüüatusi vaid konkreetsed väljavõtted erakonna pogrammist. Ka üksikkandidaaet peab ju üllitama oma tegevusprogrami valituks osutumise korral. Sel juhul oleks need reklaamid ju tegelikult ka võrreldavad.

Vello Järverand
30. jaanuar

Kõikidel kodanikel ei ole ligipääsu internetti

Paljudel inimestel ei ole ligipääsu internetti. Paljud soliidsemas eas inimesed ei ole kunagi internetti kasutanud ja võimalik, et ei hakkagi kasutama. Veelgi olulisem on see, et ligipääs internetti maksab raha - Eestis on palju kodanikke kellel ei ole mugav internetikasutamine taskukohane.

Henri Sepp
31. jaanuar